Záróvizsga a Zsidó felekezeti szociális munkás szakon 2018-ban

2018. január 24.-én a Szociális Munka és Társadalomtudomány Tanszék tartott záróvizsgát a Felekezeti Szociális Munkás Szakon.
A vizsgázók a vizsga megkezdése előtt izgatottan várakoztak, majd megnyitóként meghallgatták a tanszékvezető Dr. Hábrmann Zoltán tanszékvezető üdvözletét és Dr. Oláh János rektorhelyettes megnyugtató szavait, aki a távollévő rektor helyett is köszöntötte a megjelenteket.

A záróvizsga első részben két tárgyból  - judaisztikából és szociális munkából - kihúzott tételek alapján feleltek a hallgatók. A záró vizsga második részében a szakdolgozatukat kellett megvédeniük, felkészültségüket prezentációs előadással bizonyítani.

A záróvizsga elnöksége három főből állt, akik a kérdésekre adott válaszokat hallgatták meg, illetve értékelték: a Dr. Oláh János rektorhelyettes, a judaisztika tételeket, Dr. Darvas Ágnes egyetemi docens az ELTE Szociális Munka Tanszék tanszékvezetője és Dr. Hábrmann Zoltán tanszékvezető pedig a szociális munkára vonatkozókat.

Az első tételek judaisztikából voltak, a másik tantárgy, a szociális munka tételsora komplex kérdéseket tartalmazott a szociális munka és szociálpolitika széles köréből.

 

 

 

A tételek előkészítését, a vizsgák értékelésének rögzítését, a végeredmény kiszámítását, és a záróvizsgával kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységeket a Tanulmányi osztály ügyintézője Szeder Zsófi végezte a jelenlévők nagy megelégedésére.

 

 

 


 A záró vizsga második részében szakdolgozatukat kellett megvédeni a hallgatóknak, felkészültségüket pedig prezentációs előadással kellett bizonyítaniuk.

Mind a tizenhárom hallgató sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket:

Bergerné Réti Erzsébet, Bocskai Berta, Burai Csaba,

Csík Ibolya,

 

     

Gergely György,

Hajnal Györgyné,

Hegyi Magdolna,

Juszifova Szevil,

       

Kalász Antal,

Nemesnyik Judit,

Némethné Pilár Zsófia,

Szántó Judit,

       

     

és Végh Róbert.

     

A szakdolgozatok védése konferencia stílusban zajlott. Már több éve hagyományosan a hallgatók védéseit minden érdeklődő meghallgathatta, így ezen jelen lehettek az izguló hozzátartozók, tanárok, barátok, az egyetem hallgatói is. A szakdolgozatok idén is érdekesek voltak. Jól mutatják a hallgatók széles érdeklődési körét. A szakdolgozatok témái az addiktológiától és a Holokauszt túlélőktől a hajléktalan nők helyzetéig, a gyermekvédelemig sok témát ölelt át.

Néhány prezentáció:

Bocskai Berta: Szociális munka fejlesztő tevékenységen keresztül zárt intézményben
Csoportmunkáim a Rákospalotai Javítóintézetben


Bergerné Réti Erzsébet: dr. Virág Teréz munkássága


Burai Csaba: Szertelen módszerek a fiatalkorúak bentlakásos drogrehabilitációs intézményében


Csik Ibolya: A ROMNYI avagy A Romák Különös tekintettel a roma nők helyzetére a mai magyar társadalomban


Gergely György: A Vadász utcai ÜVEGHÁZ, mint menedékház – Carl Lutz embermentő tevékenysége


Hajnal Györgyné: Hajléktalan nők helyzete Magyarországon


Hegyi Magdolna: Holokauszt túlélők és volt munkaszolgálatosok történetei


Juszufova Szevil: A SZOCIÁLIS MUNKÁS LEHETSÉGES SZEREPE A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓBAN


Nemesnyik Judit: Gyermekmentés a Nemzetközi Vöröskereszt és a Jó Pásztor Bizottság segítségével


Némethné Pilár Zsófia: A Holokauszt túlélőinek szociális gondozása Magyarországon


Szántó Judit: A család szerepe és hatása az utógondozott fiataloknál


A záró beszédekben mindenki gratulált a végzett kollégáknak.
Sokan tanulnak tovább, és sokan már szociális munkásként folytatják munkájukat magasabb szakmai szinten.
A végzettek jól megérdemelt örömmel és megkönnyebbüléssel fogadták a két szigorlat, a szakdolgozatra adott két opponensi és konzulensi jegyek, a záróvizsga két elméleti és a védés átlageredményét, mely végül is rákerül a diplomájukra.

Dr. Háberman Zoltán
tanszékvezető
2018.01.28

Vissza