Támuz hónap

   


Támuz
 a negyedik hónap, és tisritől számítva pedig a tízedik. Nincs említve ezen a néven a T'n'ch-ban. Ezékiel könyvében ugyan előfordul a "támuz" szó (8. /14), de ott egy ismert bálványról van szó (párhuzamos a görög Adonisz bálvány történetével), és nem a hónapról. A "Tárgum Jonathán" könyvben (B'résit 8) van "támuz" néven megemlítve a negyedik hónap és a bölcseink irodalmában (Szifrut Cházál") szintén. Rási szerint a "támuz" szó hőséget jelent, miután e hónapban, ami június-júliusra esik, nagy a hőség Erecben és a Közel-Keleten.

A Talmud szerint (Shábát 53./1) a támuz a nyár kezdete Erecben. A kommentárok azt magyarázzák, hogy a bálványimádók nagy tüzet raktak a támuz bálvány alatt és körülötte, amely nagy hőséget sugárzott.

Asszír nyelven a hónap neve "domozi" (vagy "domozu") ami az előzőekben említett bálványuk neve. A Babilóniából visszatérő zsidók (az Első Templom lerombolása után) magukkal hozták ezt a nevet a negyedik hónap elnevezésére.

A támuz csillagképe a Rák, amely a kánikulai időszakban szaporodik. Egyes magyarázók szerint a rák nagyon szomjas a hőség és a vízhiány miatt. Miután a vízforrások elapadnak, ez készteti a rákot a víz keresésére. A S'mini Áceret napján az esőért elmondott imában gyengéd célzás van a rákra, amely a vízből és a vizekben él.

Mások szerint a rák annak a nagy bajnak az elnevezése, amelynek nem ismerjük a gyógyítását és az orvosságát. Így ez a csillagkép azokra a tragikus eseményekre utal, amelyek népünkkel történtek ebben a hónapban, minden vigasz nélkül, és még mindig teljes megoldás nélkül. Ezzel elletétben a "Jalkut Shimoni" midrás szerint nem lesz többé "támuz", azaz rossz népünk számára.

Bárcsak így lenne!

A hónap eseményei:
* e hónapban született József, Jákob fia,
* ekkor kezdődött el a honfoglalás Joshuá idejében,
* ezen hónapban érkezett Ezra Hászofer 70 éves babilóniai fogság után csoportjával Jeruzsálembe
* támuz hónapjában az Első Templom idejében a babilóniak, a Második Templom idején a rómaiak törték át Jeruzsálem falait. Behatoltak a városba, széttörték a Szent Táblákat, megszűnt a "Tamid" áldozása a Szentélyben, elégették a Tórát és bálványt állítottak fel a Szentélyben.
* Mózes tanítómesterünk támuz hóban kért bocsánatot az Örökkévalótól népe számára az Aranyborjú vétke miatt,
* A Kabbala szerint támuz hónapban tértek vissza a kémek Mózeshez a sivatagban és mondtak rosszat az országról,
* a híres Ávrahám Hákohén rabbi azt állította, hogy támuz hónapjában hős lelkipásztorok fogják megváltani Izráel népét.
* támuz 17.-én történt a két kőtábla (a rávésett Tíz Parancsolattal) széttörése, megszűnt a "korbán tamid" (a mindennapi áldozat) hozatala a Szentélybe, elégett a Tóra, és bálványt állítottak a Szentélybe. E tragikus eseményekről való megemlékezésként bölcseink támuzban a 17. napot böjtnapnak hirdették, és ettől a naptól kezdve áv hó 9.-ig három gyászhetet tartunk. Zakariás próféta látomása szerint (8./19.) a jövőben támuz 17. áv 9., tévét 10. és tisri 3. (com Gedáljá) böjtnapok örvendetes és ünnepnapokká fognak válni! Ámen, így legyen!

Eliezer Slomovits