TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ÉLETESEMÉNYEK, ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉSEK IMÁDKOZÁSA

Kántor szakirányú továbbképzési szak 2. félév

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék

A tárgy tematikája:
 a tantárgy elnevezésében lévő aktualitások vallási teljesítése
A kurzus célja: egyén és közösség számára a kifejezetten személyes szinten is megjelenő érintettség miatt igen jelentős a kántor ilyenkor való szakszerű szolgálata.


Témakörök:

1. Életesemények: névadás, a szövetségbe felvétel (brisz/brit), elsőszülöttség megváltás (pidjon hábén), vallási felnőtté avatás (bász/bát- és bár micvó/micvá), eljegyzés, esküvő, temetés, sírkőavatás
2. Évfodulók: böjttel kapcsolt emléknapok: Gedáljá,böjtje, Tévész 10., Támmuz 17., Áv 9.
3. jom há-Soá, jom házikáron, jom háácmáut, jom Jerusálájim


FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.


Irodalom:

Mánelosn kiadvány
Halász Náthán: A kegyelet forrása - Makkabi, Budapest, 2002.
Oláh János: Judaisztika – Gabbiano Print, Budapest, 2009
Macy Nulman: The Encyklopedia of Jewish Prayer – Ashkenazic and Sephardic Rites
Aronson, Northvale, New Jersey, London, 1993 ( könyvtárunkban elérhető kézikönyv)

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna : imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.