TANTÁRGYLEÍRÁS

Humán Management
Human Management
ZSIDÓ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPSZAK(BA)
5- 6 félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A tárgy neve: Humán Management
A tárgy kreditpontja: 3+3
Heti óraszám: 1+1
Szervezeti egység: Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
A kurzus időtartama: 2 félév

a. A tárgy tematika

 1. félév
1-4.Létszámgazdálkodás
Tervezés, toborzás, kiválasztás, előléptetések, leépítések

5-7 Emberek fejlesztése, képzések, továbbképzések

9-10 Tehetséggondozás
Szervezet kialakítás, kompetencia gondozás, utánpótlás tervezés, tehetség beazonosítás, karriertervezés, vezető fejlesztés

11-14 Kompenzáció és juttatások
Irányelv lebontás, teljesítményértékelés, összehasonlító elemzések, bérskála rendszerek, ösztönzők, jutalom és elismerés

2. félév

1-4 Kommunikáció szervezeten belül és kívül

5-8 Kapcsolatrendszer
Szakszervezetek, Üzemi Tanács, Munkavédelmi bizottság, Kollektív tárgyalások / tárgyalási technikák, Kollektív Szerződés, Megállapodások, Munkavédelmi Szabályzat

9-12 Hatékonyság mérés
Személyzeti adminisztráció, LEAN, üzleti kiválóság

13-14 A management tételszerű átismétlése

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

A tanórákon és gyakorlatokon való maradéktalan részvétel, tekintettel számos külső órára és gyakorlatra. Ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányok az előadó által javasolt és a tantárgyfelelős által jóváhagyott módon pótolható. Valamennyi félév egy – egy környezeti elemről készített házidolgozat beadásával és szóbeli vizsgával zárható le.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Témakörei: az előadásokon tanult tananyag, az önállóan szerzett ismereteket adott tárgyból adaptálva az előadó és a hallgató által közösen megjelölt környezeti elemek vizsgálata, elemzése, javaslattétel.

e. A félév végi aláírás követelményei:

A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadásokon és a gyakorlatokon való maradéktalan részvétel szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:

A foglalkozásokon való aktív részvétel, elfogadható házi dolgozat határidőre történő beadása, materiális formátumban, és verbális kifejtése, valamint a kérdésekre való korrekt, felkészült válaszadás.

g. A vizsga típusa: Gyakorlati jegy