A zsidó közösségszervező alapképzési szak tanterve

Tantárgylista

 

félév

 

1

2

3

4

5

6

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

kredit

alapképzés

szakképzés

Ivrit (modern héber) 12

2gy/2

2gy/2

2gy/2

2gy/2

2gy/2

2gy/2

Judaisztika 18

1k/3

1k/3

1k/3

1k/3

1k/3

1k/3
Liturgika 6       1k/3 1k/3  
Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe 3           1k/3
Ókori zsidó történelem. 3 1k/3          
Középkori zsidó történelem 3   1k/3        
Újkori zsidó történelem 3     1k/3      
A magyarországi zsidóság tört. 3         1k/3    
Pszichológia 6 1k/3 1gy/3        
Pasztorálpszichológia 3   1k/3        
Valláspszichológia 3     1gy/3      
Bevezetés a filozófiába 3 1k/3          
Zsidó filozófia 3     1k/3        
Jogi ismeretek 3      

1k/3

   
Zsidó jog 3         1k/3  
Általános kommunikáció 3 1k/3          
Kommunikációs gyakorlatok 3   1gy/3        
Általános szociológia 6 1k/3 1k/3        
Általános közgazdaságtan 3     1k/3      
Pénzügyi és számviteli alapismeretek 3       1k/3    
Közösségszervezés és építés 6     1gy/3 1gy/3    
Közösségfejlesztés és animáció 9     1gy/3 1gy/3 1gy/3 1gy/3
Humánmenedzsment 6         1gy/3 1gy/3
Vezetéselmélet 6         1k/3 1k/3
Projektmenedzsment 3           1gy/3
Nonprofit marketing 3         1gy/3  
Pályázatírás 3           1gy/3

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

40 1k/3
2gy/3

1gy/3
1k/3
2gy/3

1gy/3

1gy/3

1gy/3
SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 24 1k/2
1gy/2
2k/4 2k/4 2k/4 2k/4 2k/4
    30 30 30 30 30 30
 

k: kollokvium              gy: gyakorlati jegy

A szak képzési és kimeneti követelményei

A zsidó közösségszervező alapképzési szak óra- és kreditterve

Javaslatok szakdolgozati témákra
Vissza