Témajavaslatok diplomadolgozati témákra a Zsidó kultúratörténet MA. szakon

  

Vallási témák
- A Szentírás egy könyvének elemzése (Tóra, Próféták, Szent Iratok)
- Mítoszok, motívumok, jellegzetességek a Szentírásban
- A Talmud sajátosságai
- Szentírás és irodalom
- Etikai kérdések a zsidó vallásban
- A zsidó vallás jogi aspektusai
- Templom és zsinagóga
- A kabbalától a haszidizmusig

Történeti témák
- Fordulópontok a zsidóság történetében
- Egy történelmi korszak vagy a zsidóság szempontjából fontos jelenség, esemény, személy elemzése
- A diaszpóra zsidóságának szociológiája
- Egy magyarországi földrajzi egység (megye, város) zsidóságának története
- A cionizmus története
- Antijudaizmus, antiszemitizmus, zsidóüldözések
- A Soá története és lélektani utóélete
- Izrael története és kultúrája

Művelődéstörténeti témák
- A zsidóság művelődéstörténetének sajátosságai (pl. oktatás, nevelés, hitéleti kultúra, kommunikáció a környező külvilággal…)
- Az élet fő eseményei zsidó szempontból (születés, házasság, halál, temetés, emlékezés, ima, kultuszok)
- Egy kiválasztott helység temetőjének bemutatása
- Egy zsinagóga bemutatása
- Egy kiválasztott hitközség története
- A pszichológia – zsidó tudomány?

Irodalmi és egyéb művészeti témák
- Irodalom zsidó nyelveken (bibliai héber, modern héber, jiddis, ladino)
- Az izraeli irodalom gyökerei
- Irodalom nem zsidó nyelveken (egy kiválasztott korszak, vagy szerző bemutatása)
- Van-e magyar zsidó irodalom? Mitől zsidó a zsidó irodalom?
- Szakrális és szekuláris zsidó zene
- Zsinagógai művészet (építészet, díszítőművészet, motívumok, a kultusz dísztárgyai)
- Profán képzőművészet a zsidó hagyományok alapján
- Zsidók az új művészeti formákban (film, színház, tömegkultúra, kabaré, publicisztika)
-
Filozófiai és vallásbölcseleti témák
- Az ókor és középkor nagy vallásbölcselői
- Bölcselet és/vagy filozófia
- Spinoza és a zsidóság
- Moses Mendelssohn és a hászkálá
- A modern filozófia zsidó reprezentánsai (egy kiemelkedő filozófus portréja)

Nyelvtörténeti témák
- A héber nyelv története a bibliai kortól napjainkig
- A bibliai héber és a modern héber (ivrit) nyelv összehasonlító vizsgálata
- A jiddis nyelv létrejötte és története
- A jiddis kultúra jelene és jövője?
- A ladino nyelv története
- A zsidó nyelvek elemeinek megjelenése a diaszpóra országainak nyelvében
- A magyar nyelvben meghonosodott héber és jiddis kifejezések

2013. február 1.