A zsidó liturgika szak óra- és vizsgaterve
(2016 - tól)

TANTÁRGYAK

ALAPKÉPZÉS

SZAKKÉPZÉS

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Ivrit (Modern héber)

2gyj

2gyj

2gyj

2gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1ai

Ivrit nyelvtani gyakorlatok

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1ai

Szigorlat

             

X

NYELVEK: 20 óra

3

3

3

3

2

2

2

2

                 
Tóra I - III

1k

1k

1k

         
Háftárák és megillák       1k

 

     
Bevezetés a Szóbeli Tanba        

1k

     
Háláhá I - II            

1k

1k

ZSIDÓ VALLÁSI ISMERETEK: 7 óra

1

1

1

1

1

 

1

1

                 
Zsinagógai liturgia I - VIII

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj 1gyj 1gyj
Liturgia I - II

1k

1k

           
Zsidó liturgikus zene I - IV

1gyj

1gyj

1gyj

1gyj

       
Liturgika I - VI    

1k

1k

1k

1k

1k

1k

Péntek esti liturgia  

1gyj

           
Szombati liturgia I - II    

1gyj

1gyj

       
Ros hásáná liturgiája        

1gyj

     
Jom kipur liturgiája          

1gyj

   
Zarándokünnepek liturgiája            

1gyj

 
Ünnepek liturgiája I - II             1k 1k

LITURGIKUS ISMERETEK: 26 óra

3

4

4

4

3

3

4

3

                 
Ókori zsidó történelem I - II

1k

1k

           
Középkori zsidó történelem    

1k

         
Újkori zsidó történelem      

1k

       
A magyarországi zsidóság történelme I -II        

1k

1k    

ZSIDÓ TÖRTÉNELEM: 6 óra

1

1

1

1

1

1    

 

               

Zsidó környezetünk védelme I _ II

        1gyj 1gyj    
Közösségek szervezése és építése             1k

 

Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe           1k  

 

Pasztorálpszichológia              

1k

Szakdolgozati szeminárium            

1gyj

 

EGYÉB: 6 óra

        1 2

2

1

Kötelezően választható tantárgyak:

1gyj 1gyj 1gyj 1gyj 1+1gyj 1+1gyj 1ai 1ai
Szabadon választható tantárgyak:     1k 1+1k 1+1k 1+1k 1+1k 1k

ÖSZESEN (óra/hét)

9

10

11

12

12

12

12

9

gyj: gyakorlati jegy   k: kollokvium  ai: aláírás

  A Liturgika szak képzési  és kimeneti követelményei

JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA
Óra- és kreditterv
Vissza