A felekezeti szociális munkás alapképzési szak tanterve
2015 szeptembertől

TANTÁRGYLISTA

                 
     

FÉLÉV

 

óra

kredit

1

2

3

4

5

6

7

     

heti óraszám, az ellenőrzés módja/kredit

ALAPOZÓ KÉPZÉS

                 

A társadalomelmélet alapjai I-II.

90

6

3k/3

3k/3

         

Társadalomtörténet I-II.

60

4

2k/2

2k/2

         

Társadalmi egyenlőtlenségek

30

2

 

2k/2

         

Kulturális antropológia

45

3

3k/3

           

Jogi ismeretek I.

30

2

 

2k/2

         

Pszichológia I-II-III-IV.

135

9

3k/3

2k/2

2k/2

2sz/2

     

Zsidó művelődéstörténet I.

45

3

     

3k/3

     

Judaisztika I-V.

150

10

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

   

Szociális problémák I-III.

150

10

3gy/3

3gy/3

4gy/4

       

Személyiségfejlesztő tréning

90

0

2ai

2ai

2ai

       

Pedagógia-andragógia

45

2

3k/2

           
 

870

51

             

SZAKMAI TÖRZSANYAG

                 

Társadalompolitika I-II.

60

4

2k/2

2k/2

         

A szociális munka története

30

2

 

2k/2

         

A szociális munka területei

30

2

   

2k/2

       

Családszociológia

30

2

 

2k/2

         

Társadalmi devianciák

30

2

     

2k/2

     

Jogi ismeretek II-III-IV.

90

8

   

2k/2

2k/2

2sz/4

   

Magyarországi zsidó történelem

30

2

         

2k/2

 

Pasztorálpszichológia

30

2

         

2k/2

 

Valláspszichológia

30

2

         

2k/2

 

Zsidó történelem I-II.

60

5

     

2k/3

2k/2

   

Zsidó művelődéstörténet II.

30

2

       

2k/2

   

Zsidó életélmény I-VII.

105

0

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

1ai

Ivrit (Modern héber) I-IV.

120

8

2gy/2

2gy/2

2gy/2

2gy/2

     

Szakdolgozati szeminárium

15

0

         

1ai

 

GYAKORLAT

                 

A szociális munka módszertana I-II-III

240

14

   

6gy/6

6gy/6

2gy/2

   

INTENZÍV TEREPGYAKORLATOK

                 

Általános szociális munka gyakorlat I - II-III.

720

51

       

12gy/12

16gy/17

20gy/22

Gyakorlatot kísérő szeminárium I-II-III.

135

9

       

3gy/3

3gy/3

3gy/3

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODUL

                 

Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal I-II-III-IV-V

150

10

   

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

Informatika

60

0

2ai/0

           

VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGY

180

12

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

 
                   

VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGY

180

12

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

2k/2

 
                   

VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TÁRGY

60

4

2k/2

 

2k/2

       

Szakdolgozat

0

6

           

6

 

2415

159

             

össz.

3285

210

28

28

28

28

33

32

33


A szak képzési és kimeneti követelményei

JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA

 

Vissza