TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Az ima világa
Olam Hatfila - The World of the Prayer 1 - 6

JUDAISZTIKA ALAPSZAK 1 - 6. fv(BA)

A tárgy kreditpontja: 0 (nincs)
Heti óraszám: 1óra, félévi: 15 óra
Szervezeti egység:
Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája: A zsidó hagyományok és törvények szerint előirt I-tentiszteletek részeinek megismerése elsajátítása, minden hétfőn az egyetem zsinagógájában. A hallgatók az imák mellett megismerik vallásunk fontos eszközeit: Tóra, Töfilin, Tálit, Szidur …

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az imák minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint aláírást nem szerezhetnek. Pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az imák 75 %-án való részvétel szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele: az aktív részvétel.

e. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Imakönyv (askenáz) ajánlott az OR-ZSE Imakönyv.