JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA A JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) HALLGATÓINAK

  


* A gabella „intézménye”
* A holokauszt (soá). A történelmi népirtások, a zsidó nép katasztrófái, a soá egyedisége az emberiség mondernkori történetében
* A kabbala bölcseleti meggondolásai
* A korai kereszténység teológiai antijudaizmusa
* A kóser bor Magyarországon
* A kóser vágás háláhikus szabályainak kialakulása, fejlődése
* A kóserezési jog, mint a hitközségek adóformája
* A Magyar Néprajzi Társaság és a zsidóság
* A magyarországi deportáltak sorsa. Menekülés és ellenállás. Az embermentők, passzív nézők és az áldozatok emberi arca.
* A millennium a korabeli zsidó sajtóban
* A nemzetiszocialista fajmítosz kialakulása és térnyerése Európában. Hitler és a zsidóság. A zsidó fogalmának változásai, a nemzetiszocializmus zsidóképe. A fajelmélettől az erőszakos kivándoroltatásig és a koncentrációs táborrendszerig.
* A nemzetiszocialista terror és a propaganda vezető személyiségei, intézményrendszere és módszerei. A „világuralomra törő zsidóság” elleni hadjárat kiszélesítése az európai országok katonai legázolása idején. Az 1942. januári wannseei konferencia előzményei és következményei.
* A neológ-ortodox szétválás a korabeli sajtóban
* A prekeresztény judeofóbia sajátosságai
* A Rabbiképző egy rektorának munkássága
* A Rabbiképző egy tanárának munkássága
* A Rabbiképző évkönyveinek feltáró elemzése
* A soá kiteljesedése: megtervezett, iparszerű népirtás előkészítése és kivitelezése. A tömeges megsemmisítés elrejtése, a világ közvéleményének manipulálása. Az SS lágerbirodalmának felépítése, változásai, a lágerek valósága.
* A Tanácsköztársaság/Proletárdiktatúra a korabeli zsidó sajtóban
* A YISHUVOT támogató egyletek (Pro Palestina, Keren Kayemet Yisroel stb.)
* A zsidó és görög filozófia találkozása Alexandria Philonnál
* A zsidó identitás kérdései
* A zsidó imák, imaköltemények szellemisége, zeneisége
* A zsidóság megjelenése a magyarországi kereskedelemben. A kereskedelem átvétele a privilegizált görög kereskedőktől a 18-19. században
* Abraham Z'vi Idelsohn életműve és jelentősége a zsidó zene kutatásának terén
* Ábrázolható-e a holokauszt? (A holokauszt művészeti- irodalmi-, képzőművészeti-, filmes- megjelenítése)
* Ávrahám Ibn Daud: a „magasztos hit” képviselője
* Az 1938. évi „rituális metszés” tilalma és hatása
* Az antiszemitizmus eszmetörténeti jellegzetességei
* Az Ethnographia folyóirat zsidó vonatkozású írásai
* Az európai zsidóság a soá előtt. A történelmi együttélés hagyományos elemei. A zsidóság szellemi és gazdasági teljesítményének jelentősége az európai kultúrában
* Az ókori kelet vallási, kulturális és politikai arculata az ante II.évezredben
* Báruch Spinoza a félreértések kereszttüzében
* Egy magyarországi járás zsidósága
* Egy magyarországi megye zsidósága
* Egy magyarországi város/falu zsidósága
* Egy magyarországi zsidó folyóirat/hetilap
* Egy magyarországi zsidó hitközség monográfiája
* Egy magyarországi zsidó községkerület zsidósága
* Egy modern rabbi-kántor újszerűsége, jelentősége, életműve
* Egy zsidó temető teljeskörű feldolgozása
* Emmanuel Lévinas nyelvfilozófiája
* Flavius Josephus Apión ellen írt munkájának eszmetörténeti háttere
* Franz Rosenzweig aktualitása
* Izraelita iskolai évkönyvek feltáró elemzései
* Jób problematikájának bölcseleti megközelítései
* Júda Halévi: az apologetikus bölcselő
* Kelet-európai hallgatók a Rabbiképzőben 1945 után
* Kierkegaard Berlini töredékének Mindenhatója
* Leibniz determinizmusa
* Magyar nyelvű zsidó prédikációs irodalom
* Magyarországi cionista szervezetek a két világháború között
* Maimonidész útmutatásai tévelygőknek
* Martin Buber: a párbeszéd filozófusa
* Moses Mendelsshon: a zsidó Platon
* Slomo Ibn Gabirol: az egyetemes gondolkodó
* Száádjá gáon: a hit és tudás szintézisteremtője
* Zsidó egyesületek/egyletek
* Zsidó periodikák
* Zsidók a más felekezetű oktatási rendszerekben
* Zsidók az első világháborúban – az első világháború emlékezete a két világháború közötti zsidó közösségekben (emléktáblák, megemlékezések, aprónyomtatványok)
* Zsidóság a magyar törvénykezésben
* Zsidótörvények a korabeli zsidó sajtóban

 

Oláh János