Történelem tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Uhrman Iván
e-mail: urman@or-zse.hu
tel :(36-1) 318-7049/113

Oktatók részvétele az oktatásban

Az oktató neve Zsidó közösség-szervező Liturgika Zsidó felekezeti szociális mnkás Judaisztika Rabbi Kultúra
történet
Doktori Iskola
Dr. Haraszti György       x

 

x

 
Dr. Róbert Péter

x

x          
Dr. Zima András x x   x      
Szántó Imréné Dr. Balázs Edit x   x x      
Dr. Uhrman Iván       x   x  

Dr. Szécsi József

 

x  

x