Látogatás délvidékre

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem első-, másod- és harmadéves közösségszervező hallgatói Sommer László vezetésével és Dr. Haraszti György professzorral együtt október 13. és 15. között tanulmányi kiránduláson vettek részt a szomszédos Szerbiában, amelynek célja a különböző zsidó közösségekkel való tapasztalatcsere volt, illetve a hallgatók általános műveltségének elmélyítése volt.

A kirándulás során olyan vajdasági falvakat érintettünk, amelyekben egykoron aktív zsidó hitközségek működtek, illetve zsinagógák léteztek: Péterrévét, Kanizsát, de olyan települést és helyszínt is, ahol a zsidóságról a helyi levéltár emlékezik meg (Zenta).

A belgrádi zsinagóga

A háromnapos kirándulás második napján megtekintettük a Belgrádi Zsidó Hitközség épületét (az épületben a Szerbiai Zsidó Hitközség is található), valamint meglátogattuk az egyetlen működő belgrádi zsinagógát, ahol Rabbi Yitshak Asiel tartalmas, igen értékes betekintésben részesített a belgrádi zsidóság múltjáról és jelenéről. Megtekintettük Nándorfehérvárt (Kalemegdánt), valamint Belgrád egyetemi terét, fő utcáját is. A főváros után Zimonyba utaztunk, amelynek külterületén láthattuk az egykoron működő koncentrációs tábort is.

Újvidéken az Újvidéki Zsidó Hitközség elnökével, Goran Levivel találkoztunk, aki a Hitközség tevékenységéről számolt be, majd megmutatta a kulturális eseményekre használt zsinagógát és épületeit. Ellátogattunk a Duna-partján felállított Holokauszt-emlékűhöz is, a belváros jelentősebb tereit, épületeit is láthattuk. Az állami gondozásban levő zsidó temetőt is megtekintettük, ahol a sírokat gondozott állapotban találtuk.

felújítás alatt álló szabadkai
zsinagóga-belső

 

 

Kirándulásunk utolsó állomása Szabadka volt, ahol a felújítás alatt álló, díszítőelemeiben egyedülálló zsinagógát, a Városházát, a Hitközség épületét Negyela László Márk, a Szabadkai Zsidó Hitközség munkatársa, egyetemünk végzett közösségszervezője mutatta be.

 

A kirándulás során a hallgatók értékes beszámolókat olvastak fel az egykori Jugoszlávia hat köztársaságának zsidó hitéletéről, valamint a megtekintett falvakról.

A kirándulás zökkenőmentes lebonyolításában nagy segítséget nyújtott Sommer László, Dr. Haraszti Györgynek pedig külön köszönetet nyilvánítunk az értékes kiegészítő előadásokért. Köszönjük!

Nagy öröm volt számunkra, hogy Szlovákia, Ausztria és számos magyarországi zsidó érték megismerése után Szerbia zsidóságáról is tudhatunk.

Hornyik Anna II. éves hallgató
Zsidó Közösségszervező szak
2013.10.17.

Tanulmányi kirándulás Délvidékre