A 2017/2018-as TANÉV I. FÉLÉVI VIZSGAIDŐPONTOK
2017. december 25 – 2018. február 1.

A DOKTORI ISKOLA vizsgaidőpontjai itt....

                                                                                                                                                                               

nap óra perc előadó tárgy évfolyam terem
2018.01.02.kedd 9 00 Radnóti Zoltán Kommentár irodoalom  Responzumok RHA IV.  
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II. FSZM III. II/4
10 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet I. ZSKA III. II/1
12 00 Dr. Háberman Zoltán Értékek és etika a szociális munkában FSZM III.  
14 00 dr. Róbert Péter Új megfontolások a Soá történetéből Zsidók a háborúkban SZVAL Történelem Tanszék

2018.01.03. szerda

9 00 Radnóti Zoltán Talmud cursoriae I.  Talmud cursoriae III. Doktori Lőw terem
Darvas István Talmud statariae I.  Talmud statariae III.
9 00 Dr. Győri Péter Szociális munka különböző társadalmi csoportokban (szociális munka hajléktalanokkal) FSZM III. Központi terem
10 00 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből Doktori Oktogonális
10 00 Szenthe Antónia Pszichológia I. FSZM I. II/2
10 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet-a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben  A cionista eszme és Izrael Állam története Doktori
DSZVAL
IV. emelet
11 00 Dr. Gábor György Bevezetés a vallástörténetbe Történelemelmélet és történetfilozófia Szentírás és képzőművészet KTM I. Doktori
 Doktori
IV. emelet
11 30 Dr. Schőner Alfréd Próféták tanításai Máhsevet Jiszráél I; III. SZVAL Rektori szoba
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák V.Sulchan Aruch I.Sulchan Aruch III. Sulchan Aruch V. Bevezetés azt imakönyv használatába Halacha-Rambam szövegolvasás  RHA III.
RHA II.
RHA III. 
RHA IV. 
SZVAL
 DSZVAL
Lőw terem
15 00 Zeev Paskesz Misna I.Misna III. RHA
RHA III.
 
15 00 Dr. Pelle János Emancipáció és asszimiláció a magyar zsidóság történetébe DSZVAL II/1
16 30 FSZM III. II/4
2018.01.04. csütörtök 10 00 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből Doktori Oktogonális
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme III. JDA III. IV.emelet/tanári
11 00 Dr. Ungvári Tamás A monarchia zsidósága a századfordulón DSZVAL II/8
11 00 Radnóti Zoltán Bibliai héber nyelv alapjai KTM I.  
11 30 Dr. Schőner Alfréd Próféták tanításai Máhsevet Jiszráél I; III. SZVAL Rektori szoba
14 00 dr. Róbert Péter Társadalomtörténet I. FSZM I. II/8
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák V.Sulchan Aruch I. Sulchan Aruch III. Sulchan Aruch V.Bevezetés azt imakönyv használatába Halacha-Rambam szövegolvasás  RHA III. 
RHA II. 
RHA III. 
RHA IV. 
SZVAL DSZVAL
Lőw terem
2018.01.08. hétfő 8 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA III. II/2
9 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA II. II/4
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. JDA II. Rektorhelyettesi szoba
FSZM II.
10 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. Társadalmi struktúrák modellezése JDA III. SZVAL II/10
10 00 dr. Szécsi József Bevezetés a filozófiába ZSKA I. II/1
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit Az ókor zsidó nagyjai SZVAL IV.emelet/tanári
10 00 Julia Tomkin Shylock lennék? Irodalmi válogatás a zsidó kultúra változó megjelenési formáiból  Zsidók és menekültek: Dona Gracia Mendes Nasi életének tanulságai (angol nyelven) DSZVAL II/8
10 00 Dr. Fenyves Katalin Zsidó nemi szerepek változása a 19-20. században DSZVAL IV. emelet
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia I. ZSKA I. II/2
10 00 Radnóti Zoltán Responzumok Rabbinikus irodalomProphetae priores III. JDA III.
RHA II.
 
10 00 Dr. Róna Tamás Tóra - Mózes V könyve KTM I. Könyvtár olvasóterem
11 00 Hagiographa III. Prophetae posteriores III. Prophetae posteriores I. Tanach I. Tanach III. RHA IV. 
RHA IV.
RHA III. 
Doktori 
Doktori
Lőw terem
11 00 Negyela László Örökségvédelem ZSKA II.  
11 00 Balogh István Próféták   Szentiratok JDA II. II/4
12 00 Prophetae priores I.Megillák I. RHA I.
12 00 Sommer László Közösségek szervezése és építése A holokauszt oktatásának módszertana  Pedagógia-andragógia LTK IV.
ZSKA III.
FSZM I.
Módszertani
12 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA I. II/1
12 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM II. IV. emelet
13 00 Balogh István Tóra I. JDA I.  
RHA I.
II/4
13 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák ZSKA III. II/8
14 00 Dr. Kiss Endre Bevzetés a művelődéstörténetbe A zsidóság művelődéstörténete II. A zsidóság problematikája az európai filozófia egyetemes történetében KTM I.  
KTM II.   
Doktori
III. emelet/kutatócsoport
14 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA II. II/10
14 00 dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe  KTM I. Oktogonális
14 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba JDA I.
RHA I.
II/4
14 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia I. ZSKA I. Történelem Tanszék
14 00 Sommer László A judaisztika tanításának módszertana ZSKA I. Módszertani
14 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA III. II/2
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák V. Sulchan Aruch III.  Sulchan Aruch V. Bevezetés azt imakönyv használatába  Halacha-Rambam szövegolvasás  RHA III.
RHA III.
 RHA IV. 
SZVAL 
DSZVAL
Lőw terem
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM I. Doktor iskola
15 00 Bevezetés az irodalomtörténetbe
15 00 Balogh István Judaisztika I. Judaisztika III. Judaisztika V. ZSKA I. 
 ZSKA II.
ZSKA III.
II/1
15 00 Dr. Oláh János Midrások I. RHA II. Rektorhelyettesi szoba
15 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pszichológia a gyakorlatban FSZM II. Központi terem
15 30 Pinchasz Weiszberger Talmud statariae I.Talmud statariae III. RHA II. 
RHA III.
 
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem ZSKA II. II/2
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia II. SZVAL2 II/8
16 45 Dan Dániel Szentiratok-Hagiographa KTM II. IV. emelet
2018.01.09. kedd 9 00 Radnóti Zoltán Talmud cursoriae I.  Talmud cursoriae III. Doktori Lőw terem
Darvas István Talmud statariae I.  Talmud statariae III.
9 00 Dr. Oláh János A zsidó folklór Doktori Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. JDA III. Rektorhelyettesi szoba
FSZM III.
10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA I. II/2
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia III. FSZM II. II/8
10 00 Dr. Berényi Eszter Társadalomelmélet alapjai FSZM I. II/4
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme I. JDA II. IV.emelet /tanári
10 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története II. KTM II. Oktogonális
10 00 Julia Tomkin Shylock lennék? Irodalmi válogatás a zsidó kultúra változó megjelenési formáiból Zsidók és menekültek: Dona Gracia Mendes Nasi életének tanulságai (angol nyelven) DSZVAL II/10
11 00 Dr. Erős Ferenc Pszichoanalízis és judaizmus DSZVAL II/8
13 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem I. JDA II.
RHA I.
Könyvtár iroda
14 00 Dr. Rugási Gyula Bevezetés a zsidó irodalom történetébe  XX. századi történetfilozófia és zsidó hagyomány Doktori IV. emelet
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Szentírás és szépirodalomA szövegelemzés módszerei tanulmányok Doktori Doktor iskola
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika I. FSZM I. II/1
14 00 Dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM II. II/8
14 45 Ránki Sára Gyűlöletbeszéd és kirekesztés FVAL Központi terem
16 00 Dr. Balázs Gábor Az ünnepek eszmetörténete I. KTM I. II/2
16 30 Dr. Gádor György Jogi ismeretek II. FSZM II. II/8
2018.01.10. szerda 9 00 Dr. Győri Péter Szociális munka különböző társadalmi csoportokban (szociális munka hajléktalanokkal) FSZM III. Központi terem
10 00 Julia Tomkin Shylock lennék? Irodalmi válogatás a zsidó kultúra változó megjelenési formáiból Zsidók és menekültek: Dona Gracia Mendes Nasi életének tanulságai (angol nyelven) DSZVAL II/8
10 00 Radnóti Zoltán Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA II.  
10 00 Szenthe Antónia Pszichológia I. FSZM I. II/2
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antiszemitizmus/Antijudaizmus JDA III. II/1
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Történelem Tanszék
10 00 Bevezetés a filozófiába I. JDA I.  Doktori
 RHA I.
10 00 Zsidóság és klasszika-filológia
11 00 Ókori zsidó történelem I.
11 00 Dr. Gábor György Bevezetés a vallástörténetbe Történelemelmélet és történetfilozófia   Szentírás és képzőművészet KTM I. 
Doktori Doktori  
IV. emelet
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM II. II/1
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM I. II/8
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és zsidó kultúra  Zsidó irodalom III. Zsidó művelődéstörténet II.Zsidó irodalom I. Izrael története és kultúrája I. DSZVAL JDA III. FSZM III.  JDA II.  KTM II. II/1
15 00 Dr. Pelle János Emancipáció és asszimiláció a magyar zsidóság történetébe DSZVAL II/10
15 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. (a felvilágosodás korában)  Német nyelvű zsidó gondolkodás szövegelemzése KTM II.DSZVAL IV. emelet
15 00 Zeev Paskesz Misna I.  Misna III. RHA I.RHA III.  
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA III. RHA III. II/4
16 30 FSZM III. II/2
2018.01.11. csütörtök 9 00 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL  
10 00 Dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath I. LTK II.  
10 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. JDA III. II/10
10 00 Radnóti Zoltán ResponzumokRabbinikus irodalom  Prophetae priores III. JDA III.RHA II.   
10 00 B. Aczél Anna Szociális munka különböző társadalmi csoportokban (gyermek- és ifjúságvédelem) FSZM II. II/4
11 00 Dr. Ungvári Tamás A monarchia zsidósága a századfordulón DSZVAL II/2
11 00 Szerdócz Ervin Liturgika V. LTK IV. II/8
11 00 Radnóti Zoltán Bibliai héber nyelv alapjai KTM I.  
12 00 Szerdócz Ervin Liturgika I. LKT II. II/8
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
FSZM I.
13 30 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch I. RHA I. II/1
14 00 dr. Róbert Péter Zsidók a háborúkban  Új megfontolások a Soá történetéből SZVAL  SZVAL Történelem Tanszék
14 00 Dr. Kárpáti JuditDr. Fényes Balázs Tóra III. LTK II. Központi terem
14 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA II. II/10
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek DSZVAL Könyvtár iroda
15 00 Középkori zsidó történelem LTK II.
15 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme I. JDA II. IV.emelet/tanári
16 00 Dan Dániel Halacha I. LTK IV. II/10
17 05 Dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája I. LTK IV.  
2018.01.15. hétfő 8 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA III. II/2
9 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA II. II/4
10 00 Dr. Fenyves Katalin Zsidó nemi szerepek változása a 19-20. században DSZVAL IV. emelet
10 00 dr. Lukács János Társadalmi struktúrák modellezése SZVAL II/10
10 00 dr. Szécsi József Bevezetés a filozófiába ZSKA I. II/1
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme III.Az ókor zsidó nagyjai JDA III.   SZVAL IV.emelet/tanári
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia I. ZSKA I. II/2
10 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet I.Nonprofit management  ZSKA III.  FSZM I. II/4
10 00 Dr. Róna Tamás Tóra - Mózes V könyve KTM I. Lőw terem
11 00 Hagiographa III.Prophetae posteriores III.   Prophetae posteriores I.Tanach I. Tanach III. RHA IV.  RHA IV.RHA III.  Doktori Doktori
11 00 Negyela László Örökségvédelem ZSKA II.  
11 00 Balogh István Próféták   Szentiratok JDA II. II/4
12 00 Prophetae priores I.Megillák I. RHA I.
12 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA I. II/1
12 00 Sommer László A holokauszt oktatásának módszertana ZSKA III. Módszertani
12 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM II. IV. emelet
13 00 Balogh István Tóra I. JDA I.RHA I.   II/4
13 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák ZSKA III. II/8
14 00 Dr. Kiss Endre Bevzetés a művelődéstörténetbe A zsidóság művelődéstörténete II. A zsidóság problematikája az európai filozófia egyetemes történetében KTM I.  KTM II.   Doktori III. emelet/ kutatócsoport
14 00 dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe KTM I. Oktogonális
14 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba JDA I.RHA I.  II/4
14 00 Sommer László Közösségek szervezése és építése  A judaisztika tanításának módszertana LTK IV. ZSKA I. Módszertani
14 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA III. II/2
14 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA II. II/10
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM I. Doktor iskola
15 00 Bevezetés az irodalomtörténetbe
15 00 Dr. Rathmann János Német nyelvű zsidó gondolkodás szövegelemzése DSZVAL IV. emelet
15 00 Balogh István Judaisztika I. Judaisztika III.Judaisztika V. ZSKA I.ZSKA II.  ZSKA III. II/4
15 30 Pinchasz Weiszberger Talmud  statariae I. Talmud statariae III. RHA I. RHA III.  
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia II. SZVAL2 II/1
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem ZSKA II. II/8
16 00 Spánn Gábor Elmondanám de hogyan…? ZSKA I. II/2
16 00 Dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM I. II/10
16 45 Dan Dániel Szentiratok-Hagiographa KTM II. IV. emelet
17 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem ZSKA I. Könyvtár iroda
18 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidók Egyiptomban SZVAL II/1
2018.01.16. kedd 9 00 Radnóti Zoltán Talmud cursoriae I.  Talmud cursoriae III. Doktori Lőw terem
Darvas István Talmud statariae I.  Talmud statariae III.
9 00 Dr. Oláh János A zsidó folklór Doktori Rektorhelyettesi szoba
9 00 Fekete László Imák szövegértelmezése   Zsidóság zenetörténete  Tekercsek szellemisége I. KNTSZVAL  
10 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története II. KTM II. Oktogonális
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. JDA III. Rektorhelyettesi szoba
FSZM III.
10 00 Dr. Berényi Eszter Társadalomelmélet alapjai FSZM I. II/4
10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA I. II/2
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia III. FSZM II. II/8
10 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet-a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben   A cionista eszme és Izrael Állam története DoktoriDSZVAL IV. emelet
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
FSZM I.
13 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem I. JDA II.   RHA I. Könyvtár iroda
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Szentírás és szépirodalomA szövegelemzés módszerei tanulmányok Doktori Doktor iskola
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika I. FSZM I. II/1
14 00 Dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM II. II/8
14 00 Dr. Rugási Gyula Bevezetés a zsidó irodalom történetébe  XX. századi történetfilozófia és zsidó hagyomány Doktori IV. emelet
14 45 Ránki Sára Gyűlöletbeszéd és kirekesztés FVAL Központi terem
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. JDA II. Rektorhelyettesi szoba
FSZM II.
16 00 Dr. Balázs Gábor Az ünnepek eszmetörténete I. KTM I. II/2
16 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pszichológia a gyakorlatban FSZM II. II/4
17 00 Dr. Oláh János Midrások I. RHA II. Rektorhelyettesi szoba
18 00 Fekete László Zsidó zenei gyűjtés SZVAL  
2018.01.17. szerda 10 00 Dr. Surányi András A Soá vizuális narratívája, a fájdalom képi retorikája DSZVAL II/8
10 00 Radnóti Zoltán Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA II.  
10 00 Szenthe Antónia Pszichológia I. FSZM I. II/4
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antiszemitizmus/Antijudaizmus JDA III. II/1
10 00 Dr.Uhrman Iván Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Történelem Tanszék
10 00 Zsidóság és klasszika-filológia Doktori
10 00 Bevezetés a filozófiába I. JDA I.   RHA I.
11 00 Ókori zsidó történelem I.
11 00 Dr. Gábor György Bevezetés a vallástörténetbeTörténelemelmélet és történetfilozófia Szentírás és képzőművészet KTM I. DoktoriDoktori IV.emelet
11 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Magyar zsidó zeneszerzők a XX. században SZVAL II/2
11 00 Kovács Jánosné Zeneírás-olvasás, zeneelmélet I. Zeneírás-olvasás, zeneelmélet III.Hangszerhasználat I.   Hangszerhasználat III. KFSZ I.KFSZ II. KFSZ I.KFSZ II. Scheiber Auditórium
12 00 Sommer László Közösségek szervezése és építése   Pedagógia-andragógia LTK IV.   FSZM I. Módszertani
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM II. II/1
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM I. II/8
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és zsidó kultúra  Zsidó irodalom III. Zsidó művelődéstörténet II.Zsidó irodalom I. Izrael története és kultúrája I. DSZVAL JDA III. FSZM III.  JDA II.   KTM II. II/1
15 00 Fekete László Kántorvilág SZVAL  
15 00 Zeev Paskesz Misna I.  Misna III. RHA I.RHA III.  
15 00 Dr. Pelle János Emancipáció és asszimiláció a magyar zsidóság történetébe DSZVAL II/10
15 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. (a felvilágosodás korában) KTM II. IV. emelet
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA III. RHA III. II4
2018.01.18. csütörtök 9 00 Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munkaA soá vizuális narratívája, a fájdalom képi retorikája FSZM II. DSZVAL II/8
9 00 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL  
10 00 Dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath I. LTK II.  
10 00 Dr. Háberman Zoltán Értékek és etika a szociális munkában FSZM III.  
10 00 Dr. Nádor Éva Nonprofit management FSZM I. II/4
10 00 Dr. Vajda Károly Az énekek énekének kánonértelmezés, liturgiatörténeti jelentősége DSZVAL IV. emelet
11 00 Dr. Ungvári Tamás A monarchia zsidósága a századfordulón DSZVAL II/2
11 00 Szerdócz Ervin Liturgika V. LTK IV. Központi terem
12 00 Liturgika I. LKT II.
13 30 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch I. RHA I. II/1
14 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA II. II/10
14 00 Dr. Kárpáti JuditDr. Fényes Balázs Tóra III. LTK II. Központi terem
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek DSZVAL Könyvtár iroda
15 00 Középkori zsidó történelem LTK II.
16 00 Dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM I. II/4
16 00 Dan Dániel Halacha I. LTK IV. II/10
17 05 Dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája I. LTK IV.  
2018.01.22.hétfő 9 00 Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka  FSZM II. II/10
10 00 A Soá vizuális narratívája, a fájdalom képi retorikája DSZVAL
10 00   JDA III. Nyelvi lektorátus
10 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM II. II/8
10 00 Dr. Fenyves Katalin Zsidó nemi szerepek változása a 19-20. században DSZVAL IV. emelet
10 00 Dr. Róna Tamás Tóra - Mózes V könyve KTM I.  Lőw terem
11 00 Prophetae posteriores I.  Tanach I.Tanach III. RHA III.Doktori Doktori
12 00 Sommer László Pedagógia-andragógia FSZM I. Módszertani
12 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM II. IV. emelet
14 00 dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe  KTM I. Oktogonális
14 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA II. II/2
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság problematikája az európai filozófia egyetemes történetében Doktori III. emelet /kutatócsoport
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Szentírás és szépirodalomA szövegelemzés módszerei tanulmányok Doktori Doktor iskola
14 00 Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM I. Doktor iskola
15 00 Bevezetés az irodalomtörténetbe
15 00 Dr. Rathmann János Német nyelvű zsidó gondolkodás szövegelemzése DSZVAL IV. emelet
15 30 Pinchasz Weiszberger Talmud statariae I.  Talmud statariae III. RHA I. RHA III.  
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem ZSKA II. II/4
16 00 Dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM I. II/10
16 00 Spánn Gábor Elmondanám de hogyan…? ZSKA I. II/2
16 30 Dr. Gádor György Jogi ismeretek II. FSZM II. II/8
16 45 Dan Dániel Szentiratok-Hagiographa KTM II. IV. emelet
18 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidók Egyiptomban SZVAL II/1
2018.01.23. kedd 9 00 Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM II. II/1
9 00 Fekete László Imák szövegértelmezése   Zsidóság zenetörténete  Tekercsek szellemisége I. KNTSZVAL  
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia III. FSZM II. II/8
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme III. JDA III. IV.emelet/ tanári
10 00 Radnóti Zoltán ResponzumokRabbinikus irodalom  Prophetae priores III. JDA III. RHA II.  
10 00 Dr. Berényi Eszter Társadalomelmélet alapjai FSZM I. II/4
10 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története II. KTM II. Oktogonális
10 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM II. II/2
11 00 Dr. Erős Ferenc Pszichoanalízis és judaizmus DSZVAL II/8
13 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem I. JDA II.   RHA I. Könyvtár iroda
14 45 Ránki Sára Gyűlöletbeszéd és kirekesztés FVAL Központi terem
18 00 Fekete László Zsidó zenei gyűjtés SZVAL  

2018.01.24. szerda

9 00 FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS ZÁRÓVIZSGA Scheiber Auditórium
9 00 Dr. Győri Péter Szociális munka különböző társadalmi csoportokban (szociális munka hajléktalanokkal) FSZM III. Központi terem
10 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM II. II/8
10 00 B. Aczél Anna Szociális munka különböző társadalmi csoportokban (gyermek- és ifjúságvédelem) FSZM II. II/8
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II. FSZM III. II/4
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antiszemitizmus/Antijudaizmus JDA III. II/1
11 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Magyar zsidó zeneszerzők a XX. században SZVAL II/2
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM II. II/1
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és zsidó kultúra  Zsidó irodalom III. Zsidó művelődéstörténet II.Zsidó irodalom I. Izrael története és kultúrája I. DSZVAL JDA III. FSZM III.  JDA II.   KTM II. II/1
15 00 Fekete László Kántorvilág SZVAL  
15 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. (a felvilágosodás korában) KTM II. IV. emelet
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA III. RHA III. II/4
16 30 FSZM III. II/2

2018.01.25. csütörtök

10 00 Dr. Háberman Zoltán Értékek és etika a szociális munkában FSZM III.  
10 00 Dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM II. II/8
10 00 Dr. Vajda Károly Az énekek énekének kánonértelmezés, liturgiatörténeti jelentősége DSZVAL IV. emelet
11 00 Radnóti Zoltán Bibliai héber nyelv alapjai KTM I.  
11 00 Szerdócz Ervin Liturgika V. LTK IV. II/10
13 30 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch I. RHA I. II/1
14 00 dr. Róbert Péter Társadalomtörténet I. FSZM I. II/8
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek DSZVAL Könyvtár iroda
15 00 Ókori zsidó történelem ZSKA I.
16 00 Dan Dániel Halacha I. LTK IV. II/10
17 05 Dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája I. LTK IV.  
2018.01.26. péntek 11 00 Dr. Erős Ferenc Pszichoanalízis és judaizmus DSZVAL II/8
2018.01.29.   hétfő 8 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA III. II/2
9 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA II. Módszertani
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia I. ZSKA I. II/4
10 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia I. ZSKA I. II/1
10 00 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből Doktori Oktogonális
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme I.Az ókor zsidó nagyjai JDA II.   SZVAL IV.emelet/ tanári
10 00 B. Aczél Anna Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal (gyermek- és ifjúságvédelem) FSZM II. II/8
10 00 dr. Lukács János Társadakmi struktúrák modellezése SZVAL Központi terem
10 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet I.Nonprofit management ZSKA III. FSZM I. II/10
11 00 Negyela László Örökségvédelem ZSKA II.  
11 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA I. II/2
11 00 Balogh István PrófétákProphetae priores I. JDA II  RHA I. Lőw terem
11 30 Dr. Schőner Alfréd Próféták tanításai Máhsevet Jiszráél I;III SZVAL Rektori szoba
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. JDA III. Központi terem
12 00 Balogh István Szentiratok   Megillák I. JDA II. RHA I. II/4
12 00 Sommer László A judaisztika tanításának módszertana  A holokauszt oktatásának módszertana ZSKA I.ZSKA III. Módszertani
13 00 dr. Szécsi József Bevezetés a filozófiába ZSKA I. II/8
13 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák ZSKA III. II/1
13 00 Balogh István Tóra I. RHA I.   JDA I. II/4
14 00 Bevezetés az Írásbeli Tanba
14 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA III. II/2
14 00 dr. Róbert Péter Társadalomtörténet I. FSZM I. Történelem Tanszék
14 00 Dr. Kiss Endre Bevzetés a művelődéstörténetbe A zsidóság művelődéstörténete II. KTM I.  KTM II. III. emelet /kutatócsoport
15 00 Balogh István Judaisztika I.Judaisztika III.  Judaisztika V. ZSKA I.  ZSKA II. ZSKA III. II/4
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia II. SZVAL2 II/8
16 00 Spánn Gábor Elmondanám de hogyan…? ZSKA I. II/2
17 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem ZSKA I. Könyvtár iroda
18 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidók Egyiptomban SZVAL II/1
2018.01.30 kedd 9 00 Fekete László Imák szövegértelmezése   Zsidóság zenetörténete  Tekercsek szellemisége I. KNTSZVAL  
9 00 Dr. Oláh János A zsidó folklór Doktori Rektorhelyettesi szoba
10 00 Judaisztika V. JDA III. Rektorhelyettesi szoba
FSZM III.
10 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet-a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben   A cionista eszme és Izrael Állam története Doktori DSZVAL IV. emelet
10 00 Radnóti Zoltán Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA II.  
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II.Általános szociológia I. FSZM III. ZSKA I. II/4
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Történelem Tanszék
10 00 Zsidóság és klasszika-filológia Doktori
10 00 Bevezetés a filozófiába I. JDA I.   RHA I.
11 00 Ókori zsidó történelem I.
11 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. JDA II. Rektorhelyettesi szoba
FSZM II.
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
FSZM I.
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika I. FSZM I. II/1
14 00 Dr. Rugási Gyula Bevezetés a zsidó irodalom történetébe  XX. századi történetfilozófia és zsidó hagyomány Doktori IV. emelet
15 00 Dr. Oláh János Midrások I. RHA II. Rektorhelyettesi szoba
15 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pszichológia a gyakorlatban FSZM II. II/4
16 00 Dr. Balázs Gábor Az ünnepek eszmetörténete I. KTM I. II/2
16 30 Dr. Gádor György Jogi ismeretek II. FSZM II. II/8
18 00 Fekete László Zsidó zenei gyűjtés SZVAL  

2018.01.31. szerda

10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA I. II/2
11 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Magyar zsidó zeneszerzők a XX. században SZVAL II/4
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM I. II/8
15 00 Fekete László Kántorvilág SZVAL  
2018.02.01. csütörtök 9 00 Radnóti Zoltán Kommentár irodalom   Responzumok RHA IV.  
9 00 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL  
10 00 Dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath I. LTK II.  
10 00 Dr. Vajda Károly Az énekek énekének kánonértelmezés, liturgiatörténeti jelentősége DSZVAL IV. emelet
12 00 Szerdócz Ervin Liturgika I. LKT II. Központi terem
14 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA II. II/10
14 00 Dr. Kárpáti JuditDr. Fényes Balázs Tóra III. LTK II. Központi terem
15 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem LTK II. Könyvtár iroda
2018.02.02. csütörtök 11 00 Dr. Róna Tamás Hagiographa III.Prophetae posteriores III. RHA IV. Lőw terem

 

RÖVIDÍTÉSEK
FSZM felekezeti szociális munkás szak BA
KTM kultúratörténet szak MA
JDA judaisztika szak BA
ZSKA közösségszervező szak BA
LTK liturgika szak BA
RABBI rabbi szak MA
RHA rabbihelyettes szak BA
KNTSZVAL kántor szabadon választott
DSZVAL doktori szabadon választott
SZVAL szabadon választott