A 2017/2018-as TANÉV II. FÉLÉVI VIZSGAIDŐPONTOK
2018. május 21 – június 28.

 

                                                                                                                                                     

nap óra perc előadó tárgy évfolyam terem
05.22. kedd 09 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal IV. FSZM III.  II/1
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. FSZM III.  Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika VI. JDA III.
Midrások JDA III.
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme II. JDA II. IV. emelet
11 00 Szántóné dr. Balázs Edit Magyarországi zsidó történelem FSZM III.  IV. emelet
11 00 Dr. Haraszti György Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe ZSKA III. Történelem tanszék
12 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme IV. JDA III. IV. emelet
12 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III.  II/2
12 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet II. ZSKA III. Módszertani központ
13 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM II. Történelem tanszék
13 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM I. II/1
14 00 Balogh István Judaisztika VI. ZSKA III. II/2
Judaisztika IV. ZSKA II.
Judaisztika II. ZSKA I.
14 00 Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM II. II/10
14 00 Dr. Oláh János Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM II. Rektorhelyettesi szoba
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom III. JDA III. II/8
15 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA I. RHAI. II/2
15 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák SZVAL SZVAL / ZSKA III. Módszertani központ
16 00 Balogh István Tóra II. JDA I. II/2
16 30 dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM II. II/8
05.23. szerda 9 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud JDA II. Löv terem
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom JDA II. Löv terem
10 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Világhírű zsidó zenészek a XX. Században SZVAL SZVAL / JDA I.     KTM I. / FSZM I. II/2
11 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL / KTM I-II. Könyvtár iroda
11 00 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal FSZM II. II/8
13 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó család változásai térben és időben SZVAL SZVAL / JDA I.      KTM I-II II/2
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM I. II/4
15 00 Dr. Pelle János A magyar zsidó humor ágai Adolftól Kellér Dezsőig DOKTORI IV/A
05.24. csütörtök
08 30 Drelyó Ágnes Pasztorálpszichológia FSZM III.  II/2
10 00 Dr. Háberman Zoltán Másság és rasszizmus FSZM I. II/1
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA III. II/8
10 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika VI. LTK IV. II/10
10 00 dr. Szécsi József Zsidó filozófia ZSKA I. II/4
11 00        
12 00 Dan Dániel Halacha II. LTK IV. II/10
13 00 dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája LTK IV. II/10
13 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM I. II/1
14 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidó közösségi élet Alexandriában SZVAL SZVAL / LTK IV. /  JDA III. II/10
14 00 Dr. Rugási Gyula XX. Századi történetfilozófia és zsidó hagyomány DOKTORI IV/A
14 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM I. II/4
14 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia IV. JDA III. II/8
05.25. péntek            
           
           
05.28.hétfő 8 30 Pinhasz Weiszberger rabbi Talmud cursorie I. RHA III. Löv terem
9 00 Dr. Haraszti György Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe ZSKA III. IV/A
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. FSZM II. Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika IV. JDA II.
Judaisztika VI. JDA III.
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA III. II/2
10 00 Dr. Uhrman Iván A zsidóság története I. KTM I. Történelem                                        Tanszék
10 00 Breuer Péter Kommunikáció elmélete és gyakorlata FSZM II. II/8
10 00 Dr. Haraszti György A magyarországi zsidóság történelme ZSKA II. IV/A
A zsidóság története III. KTM II.
11 00 Ungárné Dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia ZSKA I. II/4
11 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet II. ZSKA III. Módszertani központ
12 00 Balogh István Judaisztika VI. ZSKA III. II/2
Judaisztika IV. ZSKA II.
13 000 Balogh István Tóra II. JDA I. II/2
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM II. II/1
13 00 dr. Szenthe Antónia Pszichológia II. FSZM I. II/10
14 00 Fekete László Liturgika I. ZSKA II. II/4
14 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM I. IV/A
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidó filozófia története III. KTM II. III. emelet
14 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem ZSKA I. Könyvtár iroda
14 00 Balogh István Judaisztika II. ZSKA I. II/2
Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA I.
Bevezetés az Írásbeli Tanba II. RHA I.
15 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténete III. KTM II. IV/B
15 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete II. KTM I. II/10
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. FSZM III.  Rektorhelyettesi szoba
Midrások JDA III.
16 00 Dan Dániel Talmud KTM II. Lőw terem
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia III. SZVAL SZVAL / ZSKA II. Nyelvi lektorátus
16 30 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL SZVAL / ZSKA I. ZSKA II. II/1
17 00 Dr. Oláh János Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM II. Rektorhelyettesi szoba
17 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I. KTM I. Doktor iskola
05.29.kedd            
9 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet II. DOKTORI IV/B
09 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal  IV. FSZM III.  II/1
10 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák SZVAL SZVAL / ZSKA III. Módszertani központ
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története II. JDA II. IV. emelet
11 00 Szántóné dr. Balázs Edit Magyarországi zsidó történelem FSZM III.  IV. emelet
11 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia IV. JDA III. II/8
12 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III.  II/2
14 00 Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM II. II/2
14 45 Dr. Czingel Szilvia Családszociológia FSZM I. II/4
16 30 dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM II. II/8
05.30. szerda 9 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud  JDA II. Löv terem
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom JDA II. Löv terem
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika II. FSZM I.
10 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Világhírű zsidó zenészek a XX. Században SZVAL SZVAL / JDA I.     KTM I. / FSZM I. II/2
11 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL / KTM I-II. Könyvtár iroda
11 00 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal II. FSZM II. II/8
11 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidócsalád változásai térben és időben DOKTORI Doktor iskola
11 00 Dr. Surányi András A Holokauszt vizuális ábrázolásának kérdései DOKTORI IV/A
12 00 Dr. Kárpáti Judit A zsidó nyelvek története KTM I. Nyelvi lektorátus
13 30 Dr. Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM II.  
14 00 Radnóti Zoltán rabbi Neviim-Ketuvim, Korai és késői próféták KTM I.  
15 00 Dr. Pelle János A magyar zsidó humor ágai Adolftól Kellér Dezsőig DOKTORI IV/A
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. RHA III. II/2
Újkori zsidó történelem II. JDA III.
Középkori zsidó történelem II. JDA II.
05.31. csütörtök 08 30 Drelyó Ágnes Pasztorálpszichológia FSZM III.  II/2
09 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika II LTK II. II/10
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. LTK II. II/8
10 00 Dr. Hábermann Zoltán Másság és rasszizmus FSZM I. II/1
10 00 dr. Szécsi József Zsidó filozófia ZSKA I. II/4
10 00 Szerdócz Ervin Liturgika VI. LTK IV. II/10
11 00 Dr. Lukács János Zsidó filozófia IV. JDA III.  
11 00        
11 00 Dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath II. LTK II. II/8
12 00 Dan Dániel Halacha II. LTK IV. II/10
12 00 Dr. Kárpáti Judit / Dr. Fényes Balázs Háftárák és Megillák LTK II. II/8
13 00 Dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája LTK IV. II/10
14 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidó közösségi élet Alexandriában SZVAL SZVAL / LTK IV. /  JDA III. II/10
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM I II/4
15 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL / LTK II Könyvtár iroda
06.01. péntek            
           
           
06.04. hétfő 8 30 Pinhasz Weiszberger rabbi Talmud cursorie I. RHA III. Löv terem
9 00 Zolnai János Társadalomelmélet alapjai II. FSZM I. II/10
9 00 Prof Dr Schőner Alfréd Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből II. DOKTORI Rektori szoba
09 00 Indries Krisztián Valláspszichológia FSZM III.  Történelem tanszék
10 00 JUDAISZTIKA ZÁRÓVIZSGA Scheiber Auditórium
10 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Próféták tanításai II RHA III.
RHA I.
Rektori szoba
Máhsevet Jiszráel IV.
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi T'nach DOKTORI II/8
Prophetae Priores II. RHA I.
Tóra II. RHA I.
10 00 Dr. Haraszti György A magyarországi zsidóság történelme ZSKA II. IV/A
A zsidóság története III. KTM II.
10 00 Dr. Uhrman Iván Ókori zsidó történelem II. JDA I. IV/B
11 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA I. IV/B
Bevezetés a filozófiába II. RHA I.
Ókori zsidó történelem RHA I.
11 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától az I. világháború végéig DOKTORI IV/A
11 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II. II/2
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia ZSKA I. II/4
11 30 Dr. Róna Tamás rabbi Hagiographa I. RHA III. Lőw terem
Prophetae posteriores II. RHA III.
Prophetae posteriores IV. RHA IV.
12 00 Sommer László Judaisztika tanításának módszertana II. ZSKA I. Módszertani központ
13 00 Balogh István Tóra II. JDA I.  
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM II. II/1
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete I. KTM I. III. emelet
A zsidó filozófia története III. KTM II.
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története III. KTM II. Doktor iskola
Szentírás és szépirodalom DOKTORI
14 00 Fekete László Liturgika I. ZSKA II. II/2
14 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem ZSKA I. Könyvtár iroda
14 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA I.
RHA I.
 
15 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténete III. KTM II. IV/A
15 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete II. KTM I. II/2
16 00 Dan Dániel Talmud KTM II. IV/B
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia III. SZVAL SZVAL / ZSKA II. Nyelvi lektorátus
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek ZSKA II. II/1
06.05. kedd 9 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet II. DOKTORI IV/B
09 00 Indries Krisztián Valláspszichológia FSZM III.  IV/A
9 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből II. DOKTORI Rektori szoba
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. FSZM II. Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Próféták tanításai II RHA I.
RHA III.
Rektori szoba
Máhsevet Jiszráel IV.
13 30 Dr. Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM II.  
14 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika II. FSZM I.
14 45 Dr. Czingel Szilvia Családszociológia FSZM I. II/4
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. JDA II. Rektorhelyettesi szoba
06.06. szerda 8 00 Dr. Vajda Károly Az élő ige igézetében. A héber hermeneutika és hatása a 20-21. század hermeneutikai és irodalomelméleti gondolkodására DOKTORI IV/A
9 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből II. DOKTORI Rektori szoba
10 00 Dr. Ungvári Tamás A modern antiszemitizmus filozófiai előzményei DOKTORI IV/A
10 00 dr. Lukács János Bevezetés a szociálpszichológiába SZVAL SZVAL / ZSKA II. II/2
10 45 Radnóti Zoltán rabbi Háftárák I. RHA III. Löv terem
11 00 Kovács Zsuzsa Zeneírás-olvasás, zeneelmélet IV. KNT II.  
Bevezetés a zenei kíséret szerkesztésébe
11 00 Dr. Lukács János Bevezetés a szociálpszichológiába SZVAL SZVAL / JDA II. II/4
11 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó család változásai térben és időben  DOKTORI Doktor iskola
12 00 Dr. Lukács János Zsidó filozófia II. JDA II. II/4
13 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó család változásai térben és időben SZVAL SZVAL / JDA I.
KTM I-II
II/2
13 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM II. Történelem tanszék
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó művelődéstörténet I. FSZM II. II/4
Jeruzsálem és zsidó kúltúra SZVAL SZVAL / ZSKA I
Izrael története és kultúrája II. KTM II.
Jeruzsálem és zsidó kúltúra  DOKTORI
Zsidó irodalom II. JDA II.
Zsidó irodalom III. RHA IV.
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés a halachikus irodalomba - Rambam DOKTORI Lőw terem
Sulchan Aruch IV. RHA III.
Sulchan Aruch VI. RHA IV.
Megillák II. RHA I.
14 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM I. II/2
15 00 Dr. Pelle János A magyar zsidó humor ágai Adolftól Kellér Dezsőig DOKTORI  
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. RHA III. II/2
Újkori zsidó történelem II. JDA III.
Középkori zsidó történelem II. JDA II.
16 30 Dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM I. II/10
06.07. csütörtök 10 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika VI. LTK IV. II/10
11 00 Dr. Surányi András A Holokauszt vizuális ábrázolásának kérdései DOKTORI IV/A
11 00        
12 00 Dan Dániel Halacha II. LTK IV. II/10
13 00 Dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája LTK IV. II/10
13 00 Szenthe Antónia Pszichológia II. FSZM I. II/2
14 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidó közösségi élet Alexandriában SZVAL SZVAL / LTK IV. /  JDA III. Nyelvi lektorátus
06.08. péntek            
           
           
06.11. hétfő 10 00 Dr. Uhrman Iván A zsidóság története I. KTM I. Történelem tanszék
Ókori zsidó történelem II. JDA I.
10 00 Dr. Róna Tamás T'nach DOKTORI II/8
Tóra II. RHA I.
Prophetae priores II. RHA I.
10 00 Dr. Haraszti György A magyarországi zsidóság történelme ZSKA II. II/1
A zsidóság története III. KTM II.
11 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA I. Történelem tanszék
Bevezetés a filozófiába II. RHA I.
Ókori zsidó történelem II. RHA I.
11 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II. II/2
11 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia II. ZSKA I. II/4
Zsidó vándorlások SZVAL ZSKA I.
11 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától az I. világháború végéig DOKTORI IV/A
11 30 Dr. Róna Tamás rabbi Hagiographa I. RHA III. Lőw terem
Prophetae posteriores II. RHA III.
Prophetae posteriores IV. RHA IV.
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I. KTM I. Doktor iskola
A zsidó irodalom története III. KTM II.
Szentírás és szépirodalom DOKTORI
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete I. KTM I. III. emelet
14 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM I. IV/A
15 00 Dr. Róbert Péter Társadalomtörténet II. FSZM I. II/2
16 00 Dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL SZVAL / FSZM I II/2
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia III. SZVAL SZVAL / ZSKA II. Nyelvi lektorátus
16 30 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL SZVAL / ZSKA I. ZSKA II. II/10
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek ZSKA II. II/4
17 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest SZVAL SZVAL / FSZM 1 II/2
06.12. kedd 10 00 Rabbihelyettes  ZÁRÓVIZSGA Egészségi okokból elmarad!!!
14 00 Dr. Rugási Gyula XX. Századi történetfilozófia és zsidó hagyomány DOKTORI IV/A
17 30 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM I. II/2
06.13. szerda 10 00 dr. Lukács János Bevezetés a szociálpszichológiába SZVAL SZVAL / ZSKA II. II/2
10 00 Dr. Ungvári Tamás A modern antiszemitizmus filozófiai előzményei DOKTORI IV/A
10 45 Radnóti Zoltán rabbi Háftárák I. RHA III. Löv terem
11 00 dr. Lukács János Bevezetés a szociálpszichológiába SZVAL SZVAL / JDA II. II/2
11 00 Kántor szakirányú továbbképzés ZÁRÓVIZSGA Oktogonális
12 00 Dr. Kárpáti Judit A zsidó nyelvek története KTM I. Nyelvi lektorátus
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia II. JDA II. II/4
12 00 Zsidó közösségszervő ZÁRÓVIZSGA Scheiber Auditórium
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó művelődéstörténet I. FSZM II. II/4
Jeruzsálem és zsidó kúltúra SZVAL SZVAL / ZSKA I
Izrael története és kultúrája II. KTM II.
Jeruzsálem és zsidó kultúra DOKTORI
Zsidó irodalom II. JDA II.
Zsidó irodalom III. RHA IV.
14 00 Radnóti Zoltán rabbi Neviim-Ketuvim, Korai és késői próféták KTM I. Löv terem
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM I. II/10
06.14. csütörtök 9 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika II LTK II. II/10
10 00 Liturgika ZÁRÓVIZSGA Scheiber Auditórium
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem  LZK II II/8
11 00 Dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath II. LTK II. II/8
12 00 Dr. Kárpáti Judit / Dr. Fényes Balázs Háftárák és Megillák LTK II. II/8
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés a halachikus irodalomba - Rambam DOKTORI Lőw terem
Bevezetés az imakönyvek használatába II. LTK II.
Sulchan Aruch IV. RHA III.
Sulchan Aruch VI. RHA IV.
15 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL / LTK II Könyvtár iroda
06.15. péntek            
           
           
06.18. hétfő 8 30  Pinhasz Weiszberger rabbi Talmud cursorie I. RHA III.  
11 00 Kultúratörténet ZÁRÓVIZSGA Scheiber Auditórium
11 00 Dr. Róbert Péter Általános szociológia II. ZSKA I. II/4
Zsidó vándorlások SZVAL SZVAL / ZSKA I.
11 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II. II/2
12 00 Sommer László Judaisztika tanításának módszertana II. ZSKA I Módszertani központ
16 30 dr. Szécsi József Bibliai személyek a zsidó a keresztény és az iszlám hagyományban SZVAL SZVAL/ZSKA II. II/10
06.19. kedd            
9 00 Zolnai János Társadalomelmélet alapjai II. FSZM I.  II/10
11 00 Dr. Surányi András A Holokauszt vizuális ábrázolásának kérdései DOKTORI IV/A
14 00 Dr. Rugási Gyula XX. Századi történetfilozófia és zsidó hagyomány DOKTORI IV/A
17 30 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM I. II/2
06.20. szerda            
10 00 Dr. Erős Ferenc/Kovai Melinda Pszichológia IV. SZIGORLAT FSZM II. II/8
11 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó család változásai térben és időben DOKTORI  
           
06.21. csütörtök 14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés az imakönyvek használatába II. LTK II. Lőw terem
15 00 dr. Róbert Péter Társadalomtörténet II. FSZM I. II/2
16 00 dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL SZVAL / FSZM I II/2
17 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest SZVAL SZVAL / FSZM I II/2
06.22péntek            
           
           
06.25.hétfő 09 00 Indries Krisztián Valláspszichológia FSZM III.  IV/A
09 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud JDA II.  
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom JDA II.  
10 00 Dr. Uhrman Iván A zsidóság története I. KTM I. Történelem tanszék
Ókori zsidó történelem II. JDA I.
10 00 dr. Lukács János Bevezetés a szociálpszichológiába SZVAL SZVAL/ZSKA II. II/2
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Prophetae Priores II. RHA I:  
Tóra II.
10 00 dr. Szécsi József Zsidó filozófia ZSKA I.  
10 00 Dr. Haraszti György Beveztés a zsidó művelődéstörténetbe ZSKA III.  
11 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától az I. világháború végéig DOKTORI  
11 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó hagyomány és kortárs etikai problémák SZVAL SZVAL / ZSKA III.  
11 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA I.
RHA I.
 
Ókori zsidó történelem RHA I.
11 00 Dr. Róbert Péter Általános szociológia II. ZSKA I.  
Zsidó vándorlások SZVAL ZSKA I.  
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia ZSKA I.  
11 30 Dr. Róna Tamás rabbi Hagiographa I. RHA III. Lőw terem
Prophetae posteriores II. RHA III.
Prophetae posteriores IV. RHA IV.
12 00 Sommer László Judaisztika tanításának módszertana II. ZSKA I.  
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia II. JDA II.  
12 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet II. ZSKA III.  
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM II.  
13 00 dr. Szenthe Antónia Pszichológia II. FSZM I.  
13 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM I.  
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete I. KTM I. III. emelet
A zsidó filozófia története III. KTM II.
14 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM I. IV/A
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I. KTM I. Doktor iskola
A zsidó irodalom története III. KTM II.
Szentírás és szépirodalom DOKTORI
14 00 Fekete László Liturgika I. ZSKA II. II/2
14 00 Balogh István Judaisztika VI. ZSKA III. II/1
Judaisztika IV. ZSKA II.
Judaisztika II. ZSKA I.
14 00 Dr. Tamási Balázs Középkori zsidó történelem ZSKA I.  
15 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete II. KTM I. IV/A
15 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténete III. KTM II. IV/B
16 00 Dan Dániel Talmud KTM II.  
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM I.  
Jogi ismeretek ZSKA II.
06.26.kedd 09 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal IV. FSZM III.   
9 00 Dr. Balázs Gábor Zsidó eszmetörténet II. DOKTORI IV/B
09 00 Zolnai János Társadalomelmélet alapjai II. FSZM I.  
09 00 Szántóné dr. Balázs Edit Magyarországi zsidó történelem FSZM III.  IV. emelet
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság történelme II. JDA II.  
10 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Próféták tanításai II RHA I.
RHA III.
Rektori szoba
Máhsevet Jiszráel IV.
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. FSZM III.  Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika VI. JDA III.
Midrások JDA III.
12 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III.   
14 00 Gál Andrásné Dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM II.  
14 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. FSZM II. Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika IV. JDA II.
14 45 Dr. Czingel Szilvia Családszociológia FSZM I.  
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. JDA I. Rektorhelyettesi szoba
Judaisztika II. FSZM I.
15 00 dr. Róbert Péter Társadalomtörténet II. FSZM I.  
16 00 dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM II.  
16 00 dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL SZVAL / FSZM I.  
17 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest SZVAL SZVAL / FSZM I.  
17 00 Dr. Oláh János Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM II. Rektorhelyettesi szoba
06.27. szerda 8 00 Dr. Vajda Károly Az élő ige igézetében. A héber hermeneutika és hatása a 20-21. század hermeneutikai és irodalomelméleti gondolkodására DOKTORI IV/A
10 00 Breuer Péter Kommunikáció elmélete és gyakorlata FSZM II.  
10 00 Dr. Erős Ferenc/Kovai Melinda Pszichológia IV. SZIGORLAT FSZM II.  
10 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Világhírű zsidó zenészek a XX. Században SZVAL SZVAL / JDA I.     KTM I. / FSZM I.  
10 00 Dr. Ungvári Tamás A modern antiszemitizmus filozófiai előzményei DOKTORI  
10 00 Dr. Háberman Zoltán Másság és rasszizmus FSZM I.  
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA III.  
10 45 Radnóti Zoltán rabbi Háftárák I. RHA III.  
11 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL/KTM I-II. Könyvtár iroda
11 00 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társadalmi csoportokkal II. FSZM II.  
12 00 Dr. Kárpáti Judit A zsidó nyelvek története KTM I.  
13 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM II.  
13 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidó család változásai térben és időben SZVAL SZVAL / JDA I.      KTM I.-II.  
13 30 Dr. Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM II.  
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés a halachikus irodalomba - Rambam DOKTORI  
Sulchan Aruch IV. RHA III.  
Sulchan Aruch VI. RHA IV.  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó művelődéstörténet I. FSZM II.  
Jeruzsálem és zsidó kúltúra SZVAL SZVAL / ZSKA I.  
Jeruzsálem és zsidó kúltúra DOKTORI  
Izrael története és kultúrája II. KTM II.  
Zsidó irodalom II. JDA II.  
Zsidó irodalom III. RHA IV.  
14 00 Radnóti Zoltán rabbi Neviim-Ketuvim, Korai és késői próféták KTM I.  
14 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM I.  
16 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. RHA III.  
Újkori zsidó történelem II. JDA III.  
Középkori zsidó történelem II. JDA II.  
06.28. csütörtök 8 00 Dr. Vajda Károly Az élő ige igézetében. A héber hermeneutika és hatása a 20-21. század hermeneutikai és irodalomelméleti gondolkodására DOKTORI  
08 30 Drelyó Ágnes Pasztorálpszichológia FSZM III.   
09 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika II. LTK II.  
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem  LTK II.  
11 00 dr. Kerekes Béla Zsidó liturgia: Sabbath II. LTK II.  
12 00 Dr. Kárpáti Judit / Dr. Fényes Balázs Háftárák és Megillák LTK II.  
14 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM I.  
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés az imakönyvek használatába II. LTK II.  
15 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó apokrifek SZVAL SZVAL / LTK II.  
17 30 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM II  
RÖVIDÍTÉSEK
FSZM felekezeti szociális munkás szak BA
KTM kultúratörténet szak MA
JDA judaisztika szak BA
ZSKA közösségszervező szak BA
LTK liturgika szak BA
RABBI rabbi szak MA
RHA rabbihelyettes szak BA
KNTSZVAL kántor szabadon választott
DSZVAL doktori szabadon választott
SZVAL szabadon választott