Ádám Mária (Dr. Rónai Tamásné) tudományos munkássága

LAUDÁCIÓ
2016. március 18.

A háború utáni évben született Debrecenben. Az Országos Rabbiképző Intézet, későbbi nevén az OR-ZSE Goldmark Kórusa Scheiber Sándor professzor felkérésére 1969-ben alakult meg, édesapja Ádám Emil karnagy-zeneszerző vezetésével. Édesapja halála után Ádám Mária 1987-ben vette át a Kórus vezetését, és azóta - karitatív feladatként - látja el a karmesteri és irányítási feladatokat.

1970-ben szerezte meg tanári diplomáját az ELTE Természettudományi Karán, és az egyetemi tanulmányai befejezéséig zongora, szolfézs, összhangzattan, zeneelmélet és karvezetői stúdiumokat is folytatott. A Goldmark Kórus munkájában megalapításától tevékenyen vesz részt. Kezdetben az alapító karmester mellett szólamtanítási és szervezői tevékenységeket látott el, majd átvéve a karmesteri feladatokat oktatási anyagokat készített a kórus munkájához. Számos publikációja jelent meg zenetudományi folyóiratokban, továbbá a zsidó zenéről, valamint - az ezen területen munkálkodó - zenepedagógusokról tartott előadásokat.

Scheiber Sándor az együttes megalakulásától kezdve tevékenyen vett részt az irányítási munkákban. A megalakuló Kórus céljának meghatározásában, az elsőként előadásra kerülő zenei anyagok megválasztásában döntő szava volt. Megteremtette az együttes munkásságának technikai feltételeit és segítette megismertetését a zsidó közéletben, majd ezt követően a zenét szeretők népes táborában.

Kutatásainak eredményeként megtalált legrégebbi időkből fennmaradt héber dallamot (amelyet az Oppidóban született Obadja, normann főúri leszármazott szerzetes jegyzett le a XII. században), a Kórus számára adta át bemutatásra. Ez a zenei kincs azóta is repertoárjuk része, és az 1974-ben kiadott első lemezfelvételükön rögzítették.

Ádám Mária, Kórusban végzett tevékenységét az alapítók szelleme irányítja, és igyekszik az általuk megkezdett munkát folytatni.

Az Ádám Mária vezette együttes négy hangzó anyagot adott ki, amelyeknek szerkesztési feladatait is ellátta. Művészeti, szakmai szerkesztője volt annak a közelmúltban megjelent multimédiás magyar-német nyelvű leírást tartalmazó CD-ROM kiadványnak, amely Ádám Emil zeneszerzői munkássága kiemelkedő műveinek kottáit is közre adta, megszólaltatva ezeket a Goldmark Kórus tolmácsolásában. Jelenleg egy új hangzó anyag felvételén munkálkodnak.

Vezetésével a következő helyeken szerepeltek: Ausztria, Izrael, Olaszország, Németország, továbbá a szomszédos államok nagyobb városaiban (Zágráb, Ungvár-Munkács, Kassa, Komárom, Nagyvárad, Szabadka), ahol jelentősebb zsidó közösségek vannak.
A Goldmark Kórus 1994 óta többször szerepelt Hannoverben, ahol az Európai Zsidó Zenei Központ működik. Itt számos alkalommal lehetősége nyílt karvezetői kurzuson történő részvételre, valamint egyesített nemzetközi énekkarok vezetésére.

Zenepedagógiai és zenetudományi elismerései:
2002: Várhegyi György emlékérem (zenepedagógiai tevékenységért),
2004: Életmű-díj;
2006: Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (kórusvezetői tevékenységért).

Kórusvezetőként a budapesti és vidéki zsidó közösségek ünnepi eseményein, egyházzenei fesztiválokon vett részt, valamint az együttes rendszeresen szerepel a Zsidó - Keresztény tanácskozásokon, és a Magyar Televízió és a Magyar Rádió egyházzenei műsorain.

A Goldmark Kórussal végzett munkásságának célja, hogy az alapítók szellemében a sokszínű és szépséges zsidó zene értékeit bemutassák a zene iránt érdeklődőknek felekezeti hovatartozástól függetlenül. Kutatják és feltárják múltunk zenei kincseit és szolgálják a hazai, valamint a határainkon túli közösségeket hétköznapokon és ünnepeken egyaránt.

Dr. Schőner Alfréd
2016.03.18

Vissza