2018. július 22 - 28


Smá imánk első két mondata születésének talmudi (Pszáhim 56a) interpretációja: "Halljad Izrael, Örökkévaló Istenünk, az Örökkévaló egy" (6:4). "Ahogy Rabbi Simon ben Lákis idézte az írottakat: "És szólította Jákob a fiait és mondta: gyűljetek egybe, hadd adom tudtotokra, mi ér benneteket a késő jövőben" (1Mózes 49:1).

Jákob fel akarta fedni fiainak az "idők végeztével" bekövetkező teljes megváltást (ld. Dániel 12:13), de a Sehina eltávozott tőle, hogy ne tudjon prófétálni. Jákob azt mondta: talán azért távozott el a Sehina tőlem - Isten ments - mert gyermekeim egyike alkalmatlan. Így volt ez nagyapám, Ábrahám esetében is, tőle származik Ismael, illetve apámnál is, hiszen tőle származik Ézsau. Ekkor fiai így szóltak hozzá: "Halljad Izrael, Örökkévaló Istenünk, az Örökkévaló egy" - azt mondták: miként a te szívedben egy Isten van, úgy a miénkben is egy van. Erre Jákob ősatyánk így válaszolt: "áldott legyen dicsőséges királysága örökkön-örökké"!

"Halljad Izrael, Örökkévaló Istenünk, az Örökkévaló egy" (6:4). Isten és Izrael különleges kapcsolatáról szól a talmudi (Bráhot 6a) idézet: "Akkor Isten énekli meg Izrael dicsőségét? Igen! Írva van: "kimondatni az Örökkévalóval" (5Mózes 26:17), és az is írva van: "az Örökkévaló azt kívánja ma kimondatni veled" (uo. 18) - azt mondta Isten Izraelnek: ti tettetek engem különleges dicsőség hordozójává a Világon, és Én különleges dicsőség hordozójává teszlek titeket a Világon. Ti tettetek engem különleges dicsőség hordozójává a Világon - amint írva van: "Halld Izrael, az Örökkévaló Istenünk, az Örökkévaló egy" (5Mózes 6:4). Én különleges dicsőség hordozójává teszlek titeket a Világon - amint írva van: "És kicsoda olyan, mint a te néped, Izrael, egy nemzetség a földön" (1Krónikák 17:21).

"Rábbán Gámliel, Rabbi Elázár ben Ázárjá, Rabbi Jehosua és Rabbi Akiba felmentek Jeruzsálembe, ahol épp tilos volt zsidóknak lakni. Amikor Cofim hegyéhez érkeztek, megszaggatták ruháikat (így kellett tenni, ha valaki megpillantotta a lerombolt várost)...és mikor elérkeztek a Templom-hegyhez, észrevettek egy rókát (sakált?), amint elszalad a Szentek Szentjének helyéről.

Mind zokogni kezdtek, de Akiba nevetett. Megkérdezték, miért nevet, ő meg visszakérdezett: miért sírtok? Ne sírjunk, amikor írva van: "Az idegen, aki belép – haljon meg" (4Mózes 1:54), és most ez a hely rókák tanyája? Pont ezért nevetek – felelte Akiba.

Láthatjuk, hogy Isten betartotta ígéretét vétkeink miatt, büntetésből felégetik és felszántják a Várost, így biztosak lehetünk abban is, hogy a teljes megváltás ígéretét is betartja… Mondták neki társai: Akiba, megvigasztaltál bennünket!" (Mákot 24b)

Vajon héberül kell olvasnunk a Smát imát vagy hangosan? A Talmud (Bráhot 13a) szerint: "Mestereink tanították a B’rájtában: a Smát olvassuk úgy, ahogy írva van (héberül)" - ezek Rabbi szavai, de a bölcsek azt mondják: bármilyen nyelven teljesíthető a micva.

Mi az indoka Rabbinak? Azt mondja a vers: "és legyenek ezek a szavak" (5Mózes 6:6) legyenek - írásuk szerint legyenek. És mi a rabbik indoka? Mert írva van: "halld" - bármilyen nyelven, ahogy hallod (és érted).

Mit kezd Rabbi a "halld" szóval? A "halld" arra kell neki (hogy megtanítsa): halld meg füleddel mindazt, amit száddal mondtál (azaz a Smát hangosan kell olvasni). De a rabbik, úgy gondolják, mint az, aki azt mondja, hogy aki halkan mondja a Smát, az is teljesíti kötelességét, és a Smá ("halld") szó azt tanítja, hogy bármilyen nyelven lehet mondani.

"Technikai" útmutató Smá-mondáshoz (Bráhot 13b): "Tanították mestereink a B’rájtában: "Halld Izrael, Örökkévaló Istenünk, az Örökkévaló egy" - eddig kell a szív kávánája - ezek Rabbi Meir szavai.

Rává azt mondja: a háláhá Rabbi Meir szerint van". Vagyis csak ezt a mondatot kell kávánával mondani. "A B'’rájtában Szumhosz mondja: mindenki, aki hosszan mondja az "egy"-et, annak meghosszabbodnak napjai és évei.

Azt mondta Ráv Áhá bár Jákov: az "egy" szó, utolsó "dáled" betűjét (kell elnyújtani)…Rabbi Jirmijá ült Rabbi Hijá bár Ábbá előtt, aki látta, hogy Rabbi Jirmijá nagyon hosszan elnyújtja az "egy"-et. Mondta neki: miután elegendő mértékig elnyújtottad, arra gondolva, hogy egy Isten van égen és földön, és ezzel magadra vetted az égi királyság igáját, már nem kell jobban elnyújtanod.

A Bét Jehuda közösség bölcsessége dacára is halvány gesztenyebarna hajkoronával ékesített tagja, Reb Ávrohom ben Ávsolajm a Smá imát mindig állva mondja, persze, nem véletlenül (Bráhot 13b): "Ráv Nátán bár Már Ukvá mondta Ráv Jehudá nevében: a "szívedre" állva mondandó. Rabbi Johanán mondja: az egész fejezet állva mondandó, és ezzel Rabbi Johanán aszerint megy, amit a szugiá elején láttunk: azt mondta Rabba bar bar Hana Rabbi Johanán nevében: a háláhá Rabbi Áhá szerint van, amit Rabbi Jehudá nevében mondott. (miszerint a káváná micvája az első szakasz végéig tart, és azért kell állnia, hogy illő módon irányítsa a szívét)."

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza