Szakmai életrajz
Dr. Gábor György                        
születési év:1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
filozófia-esztétika-magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, ELTE BTK, 1979
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Vallástudományi Kutatócsoport – tudományos főmunkatárs
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi tanár
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (zsidó vallástudomány), 2005
habil, OR-ZSE, 2008
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Latin patrisztika (ELTE BTK Filozófiai Tanszék 1979-1980)
Filozófiatörténet (BME Filozófiai Tanszék, 1980-86)
Építészet és szakralitás (BME Filozófiai Tanszék, 1980-86)
Összehasonlító vallástörténet (Miskolci Bölcsész Egyesület Hebraisztikai és Judaisztikai Tanszék, 1991)
Zsidó – keresztény teológiai viták a korai századokban (Miskolci Bölcsész Egyesület Hebraisztikai és Judaisztikai Tanszék, 1991-1992)
Vallási szimbólumok elmélete (ELTE BTK, Kultúrantropológiai Tanszék)
Összehasonlító vallástörténet – vallásfenomenológia (OR-ZSE)
A zsidóság mint civilizáció (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar)
A zsidó vallásbölcselet alapjai (Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék)
Judaizmus (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
XX. századi zsidó filozófia (OR-ZSE)
Judeofóbia, antijudaizmus, antiszemitizmus (OR-ZSE)
A zsidó történetfilozófiai gondolkodás kezdetei (OR-ZSE)
Szabadságfilozófiák - Heller Ágnessel közösen (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Vallás- és bibliaismeret (Színház- és Filmművészeti Egyetem doktoriskolája)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Centre National de la Recherche Scientifique – Institut National des Sciences Humaines et Sociales, Paris (1987, 4 hónap)
Université Paris Sorbonne (Paris IV. – 1990, 3 hónap)
Institute Catholique (Paris – 1993, 3 hónap)
Katholike Universiteit Leuven (1995, 2 hónap)
Pontifica Universitas Lateranensis – Institutum Patristicum Augustinianum (Róma – 2000-2001, 3 hónap, 2007, 2 hónap, 2009, 3 hónap)
Università Degli Studi Di Roma „La Sapienza” (2009, 2 hónap)
SIDIC (Service International de Documentation Judéo-Chrétienne (Róma, 2000-2001, 4 hónap; 2007, 3 hónap; 2009, 3 hónap)
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

a.
2015
Gábor György: „Mert idegenek voltatok ti is…” Az idegen biblikus és rabbinikus értelmezése, KORUNK (KOLOZSVÁR) XXVI.: (9.) pp. 26-37.
2015
Gábor György: Viseltethetünk-e bizalommal a történelmi tanúk iránt avagy történelem és hermeneutika., In: Szerk.: Laczkó Sándor Lábjegyzetek Platónhoz: A bizalom. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2015. pp. 26-56.
2015
Gábor György: Én láttam, én hallottam. (Auschwitz és autopszia, avagy lehetséges-e tanúvallomás a megsemmisítő táborokról?), In: Szerk.: Széplaky Gerda, Szerk.: Valastyán Tamás Az aligtól a túlig: Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába: Pszeudo-lexikon. Debrecen; Eger; Budapest: Dupress; Líceum; Kalligram, 2015. pp. 474-493.
2014
Gábor György: Üdvtörténetté hazudott gyűlölet (Az antijudaizmus teológiája)., In: Szerk.: Laczkó Sándor A hazugság. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, 2014. pp. 109-144. (Lábjegyzetek Platónhoz; 12.)
2014
Gábor György: Két világ polgára avagy Philón szabadon választott családja, In: Szerk.: Benke László Otthonná tett romok: Írások Rugási Gyula hatvanadik születésnapjára. Budapest; Pozsony: Kalligram, 2014. pp. 26-40.

b.
2014
Gábor György: A hatalomból kirekesztve – a hatalomról, In: Szerk.: Szántó Veronika A szabadság iskolája: Köszöntő kötet Ludassy Mária 70. születésnapjára. Budapest: L'Harmattan Kiadó (Budapest), 2014. pp. 19-33.
2011
Gábor György: Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése, In: Szerk.: Gábor György, Szerk.: Gyenge Zoltán A szépség akarata: Kép és filozófia. Budapest: Typotex Kiadó, 2011. pp. 126-202. (Képfilozófiák)
2011
György Gábor : Le domande invisibili, Roma: Editrice Lithos, 132 p.
2010
Gábor György: Az ikrek, In: Szerk.: Gábor György, Szerk.: Vajda Mihály A lét hangoltsága: Tanulmányok a tudás sokféleségéről. Budapest: Typotex Kiadó, 2010. pp. 40-57. (Saeculum Könyvek)
2009
Gábor György : A diadalíven innen és túl. Pogány, zsidó és keresztény narratívák - a "hetvenes" háború emlékezete, Budapest: Akadémiai Kiadó, 327 p. (Participatio)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Tagság:
1. Magyar Filozófiai Társaság – elnökségi tag (2010-2012)
2. Magyar Hebraisztikai Társaság
3. Keresztény-zsidó Társaság – elnökségi tag
4. Lukács György Alapítvány kurátora (2007-től)
5. MTA Társadalomtudományi Kuratórium Szakbizottságának tagja (2008-2012)
6. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumának kurátora (2009-2011)
7. A Filozófiai Írók Tára szerkesztőségének tagja (2010-től)
8. The Panel on Ethics of Science and Scientific Research tagja (2009-től)
9. A Nemzeti Kulturális Alap Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiumának tagja (2009-2011)

Nemzetközi konferenciákon való előadások (válogatás)

Sacralitas et modernitas (Sapienza Università di Roma, 2001)
History and Hate, The Dimensions of Anti-Semitism (OSCE Conference on Anti-Semitism, Berlin, 2004)
Állam és egyház az egyesült Európában (nemzetközi konferencia, Budapest, Országház, 2004)
Les droits de l’homme et la liberté de religion (Brüsszel, Európai Parlament, 2005)
Ebraismo, etica, politica (Sapienza Università di Roma, 2009)

Megbízások:

1. A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nemzetközi egyház- és valláspolitikai tanácsadója (2003-2006)
2. Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese (2009-2010)
3. Az MTA Filozófiai Kutatóintézete Lukács Archívuma és Könyvtárának szakmai felügyelete (2009-2011)

Szakmai és közéleti tevékenység:

1. A III. Nemzetközi Ökumenikus Filmszemle zsűrijének tagja (2002).
2. A hazai egyházak és felekezetek tudományos párbeszédének fórumot adó Más-kép c. konferenciasorozat szerkesztője (2000-2002)
3. A Magyarországi Vallások Hete c. rendezvénysorozat kerekasztal-beszélgetéseinek vezetője (2002-2005)
4. Televíziós és rádiós műsorok készítése (A Tízparancsolat, Tudósklub, Kommentár, Kerengő stb., valamint mitológiai és bibliai ismeretterjesztő műsorok)

Szerkesztőbizottságok:

1. A Café Babel c. társadalomtudományi lap alapító-szerkesztője (1990-1992)
2. A Beszélő c. lap szerkesztője, rovatvezetője (1993-1994)
3. A Balkon c. kortárs képzőművészeti lap szerkesztője (1994-1996)
4. A Világosság c. társadalomtudományi lap szerkesztője (1996-2002)
5. Az Országos Főrabbi Hivatal által gondozott Mórija-könyvek szerkesztője (1999-2001)
6. A „Saeculum” könyvek szerkesztője (Jószöveg Műhely Kiadó, majd a Typotex Kiadó)

Díjak:

1. Scheiber Sándor-díj (2002)
2. A Magyar Rádió Nívódíja a Tízparancsolat c. 11 részes műsorért (1992)
3. A Mozgó Világ szerkesztőbizottságának Nívó-díja (2008)

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár