Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi beszéde.
Elhangzott az OR-ZSE diplomaosztó ünnepségén 2008. június 20-án 11 órakor

A köszönet és a megbecsülés szavával fordulok kollégáimhoz, munkatársaimhoz, hallgatóinkhoz, akik a zsidóság szellemiségét közvetítették - változatlan hittel - ellentétekkel és feszültséggel teli világunkban. Engedjék, meg hogy gondolataimat Jób könyvének mondataival indítsam!"De vajon hol található az igaz bölcsesség? (Jób, 28. 12.)


"Csak az Isten tudja, mely út vezet hozzá." (Jób 28. 23.)


"Ő meg is mondta: Lásd, Istent félni az a bölcsesség, s a rosszat kerülni: az értelem! ( Jób 28. 28.)

Tisztelt Vendégeink, Hallgatóink, Kollégáink!

Az elmúlt években a bolognai folyamat szükségszerű következményeképpen átalakították a magyarországi felsőoktatást, habár a tavalyi helyzethez képest - lásd a népszavazás eredményét - újabb változás következett be. Kétségtelen tény, hogy az ún. "kisegyetemek" küzdenek a fennmaradásukért!

Természetesen ez az új és váratlan helyzet és kihívás strukturális, tudományos, módszertani és financiális szemszögből egyaránt komolyan érintette-érinti az Országis Rabbiképző - Zsidó Egyetemet. Különös tekintettel arra, hogy a tudományos, pedagógiai célokat az Európai Uniós normáknak megfelelően kellett újra- és újra fogalmazni. Ugyanakkor költségvetési problémáink erősen befolyásolták az egyetemen folyó mindennapi munkát, annak ellenére abban a "szerencsés" helyzetben voltunk, vagyunk, hogy a Szeretetkórházzal együtt az OR-ZSE volt az egyik olyan intézmény, melynek költségvetéséből nem faragott le a MAZSIHISZ közgyűlése. Mindazonáltal, az ország egészét érintő infláció jelentős mértékben befolyásolta az OR-ZSE mindennapjait.

Kármán György z"l elhunytával, pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Négy egyetemi feladatkörének betöltése igen nehéz kérdés. A megoldáson fáradozunk, és a következő tanévre megfelelő felkészültségű oktatókkal -reményeink szerint - zökkenőmentesen végezzük továbbra is munkánkat.

Mindezek ellenére a:
1. Rabbiképző és Rabbihelyettes szakon
2. Liturgiatörténet és Liturgika szakon
3. Judaisztika és Judaisztika tanár szakon
4. Zsidó közösségszervező-szociális szakon
5. Zsidó felekezeti szociális munkás és Zsidó közösségszervező szakon
6. Zsidó művelődéstörténet és Kultúratörténész szakon változatlan intenzitással tanítottunk

Valamint
az OR-ZSE Módszertani Központjában, a Nyelvi Lektorátuson, az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontjában, az Egyetem Könyvtárában, a Goldmark Kórusban, a "Hitközségi vezetők képzése" című kurzusban közös munkával szolgáltuk a magyar zsidóság ügyét.

Folytatta küldetését a Doktori Iskola, az MTA - OR-ZSE Zzidó Kuturatudományi Kutatócsoport és Intézményünk lelke a ZSINAGÓGA

Rendszeresen megjelenik az OR-ZSE HÍRLEVELE

Honlapunkon 667.655 látogató volt egy év alatt, az elmúlt hónapban 63521-en keresték Honlapunkat, ami napi átlagban 2117 látogatót jelentett. Az Egyetemen folytatott vallási, vallástudományi, s tudományos munka érzékeltetésére hadd említsem meg, hogy az elmúlt években 72 hallgatói dolgozat, 116 oktatónk által írt tanulmány és 110 Dvár Torá jelent meg a www.rabbi.hu weblapon.

Az OR-ZSE vallási, valláskultúrális, kutatói, oktatói tevékenységének része többek között:
1. A Budapesti és vidéki zsinagógák, hitközségek hitéletének permanens segítése,
2. Nemzetközi rendezvényeken tartott tudományos, valamint ismeretterjesztő előadások,
3. Hazai rendezvényeken tartott tudományos előadások,
4. Hazai és nemzetközi tudományos rendezvények szervezése,
6. Szakértői tevékenység,
7. Lektori tevékenység,
8. Részvétel tudományos testületben.

9. Publikációs tevékenységünk kiterjed
a. könyvek, tanulmányok, cikkek
b. fordítások
c. tudományos ismeretterjesztő írások magyarul
d. szerkesztett könyvsorozat idegen nyelven
e. magyar folyóirat-szerkesztés végzésére.

Az év folyamán a Kutatócsoport égisze alatt megjelent összes (tudományos és ismeretterjesztő) publikáció száma: nem kevesebb, mint 80 (nyolcvan)


Kedves végzős hallgatóink!

Néhány esztendő közös tanulása, vizsgaidőszaka, családias hangulata, ünnepeink varázslatos világa jelenik meg most előttem.

Még néhány perc és átveszik diplomájukat, elindulnak választott pályájukon: pedagógia, művelődéstörténet, liturgiatörténet, szociális munka, házánut. Olyan hivatások, melyeknek képviselői a magyar zsidóság épülését szolgálják. Egymást segítő, kiegészítő hivatások.

Befejezésképpen hadd idézzem a Talmud tanítását, szellemi útravalóként.

"Az ember legyen mindig fogékony az istenfélelem iránt. Gyarapítsa, segítse elő a békét testvéreivel, és minden embertársával, hogy kedvelt legyen a Világ Alkotója előtt. És szeretetet, megbecsülést szerezzen az emberek előtt" (Beráchot 17/a)

Kedves végzős hallgatóink!

Éveken keresztül közösen tanultunk. Az órák mindegyikén visszacsengett az előbbi gondolatsor. Istenfélelem. Békességre, megértésre törekvés hittestvéreinkkel, s embertársainkkal. A régi legenda azt tanítja:

"Minél többet emeli az ember szemét az Égre, annál többször látja a csillagokat."

Szemünket az égre, de a mindennapok valóságára is helyezzük. Reményeink szerint Önökben, Önökben is meglátjuk a fényt szóró csillagokat.

 

Vissza