A 19-20. századi értelmiségi zsidó önképekről rendeztek konferenciát az OR-ZSE-n

Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoport konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepén tartották meg 2019. november 18-án.


A konferencia előadói, kiváló hazai és külföldi tudósok a magyar-zsidó identitásminták után a 19-20. századi zsidó értelmiségi önképeket vizsgálták a jogkiterjesztő asszimilációtól a vészkorszakon át napjainkig. Arra keresték a választ, hogy milyen típusú önmeghatározásokat és mi-képeket, egyéni és kollektív definíciókat adtak magyar-zsidó értelmiségiek a különböző helyzetekben Magyarországon arra, hogy kik ők és hová tartozónak tekintik magukat.

Dénes Iván Zoltán, a Marczali Henrik Kutatócsoport vezetője előad az OR-ZSE-n, a Zsidó önképek c. konferencián 2019. november 18-án (Földi Bence /OR-ZSE)

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

 • Huszár Mihály: „Fegyvereink rosszakaróink ellen”. Morgenstern/Marczali Mihály főrabbi 1882-es újévi beszédének háttere
 • Turbucz Péter: „Így talán még rablógyilkosokkal sem bánnak.” Alexander Bernát önképe az 1919–1922-es események tükrében
 • Dénes Iván Zoltán: Marczali Henrik és Szabad György szerep-értelmezése, önképe, s a magyarországi zsidók történetéről kialakított felfogása
 • Turán Tamás: Richtmann Mózes és a magyar zsidó (neológ) problematika
 • Konrád Miklós: Konstruált örökség: magyar zsidók a „gettózsidó” jelleméről
 • Karády Viktor: A zsidó elitcsoportok szerkezete és önbemutatása az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon szerint
 • Erős Ferenc: „Köszönöm, hogy imádott…” Epizódok a zalai Fenyvessy és a Fenyvesi család életéből
 • Balog Iván: Zsidó öntagadás, aztán hazatalálás, majd a vég – Reitzer Béla esete
 • Schweitzer Gábor: A zsidó önazonosság kérdései Hoffmann János naplófeljegyzéseiben
 • Jehuda Hartman: Szofer Chaim rabbi és az antiszemitizmus
 • Kónya Judit: Teichtal rabbi 1944-es naplója
 • Zima András: Zsidó irányzatok megváltozott kollektív tudata a soá után a sajtó tükrében
 • Peremiczky Szilvia: „És fájó orcám rángjon majd a számhoz/ ha elfeledlek egyszer, Arany János” (Gergely Ágnes). A 137. zsoltár és Jeruzsálem mint az identitás megfogalmazásának kódjai a magyar zsidó lírában

Az egyes szekciók között élénk szakmai vita zajlott.


Nyitókép: Juda Hartman beszél a Zsidó önképek konferencia vendégeihez az OR-ZSE-n, 2019. november 18-án (Buttás Levente / OR-ZSE)