A Magyar Tudomány Ünnepe 2022

A Tizenkét Kispróféta – Tré Ászár

Online konferencia a Magyar Tudomány Hónapjában

2022. november 17. csütörtök 10:00 – 16:00

Szervező intézmények:
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Károli Gáspár Református Egyetem
Keresztény-Zsidó Társaság

A Szentíráskutatás elsődleges és kiemelt szakterülete nemcsak a judaizmusnak, hanem vallási és világi kutatóintézeteknek, kutatóknak. Az OR-ZSE minden évben, a Magyar Tudomány hónapjában konferenciát rendez, melyen a tradíció és a tudomány fényénél elemzi a Biblia szent iratait. Minden évben – a Tánách (a Héber Biblia) könyveinek sorrendjében haladva – egynapos konferenciát rendezünk, bevonva zsidó, keresztény és világi tudósokat is. Idei rendezvényünk a bibliai könyvek második csoportjának befejező könyveit, a Tizenkét Kispróféta (más néven: Tré Ászár) iratait elemzi. Minden „kisprófétai” könyvre egy-egy előadót kértünk fel. Jelen konferenciánk szervesen illeszkedik az OR-ZSE kutatási programjába, valamint a vallás- és felekezetközi kapcsolatok fejlesztésére irányuló tevékenységébe.

10:00 – 10:15
Megnyitó:

Biró Tamás
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
rektorhelyettes

Moderátor:
Szécsi József
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
c. egyetemi docens

10:15 – 10:30
Radnóti Zoltán
főrabbi,
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
tanársegéd
Jámbor forradalmárok

10:35 – 10:50
Kovács Enikő Hajnalka

Károli Gáspár Református Egyetem,
adjunktus
Hóséá könyve

10:55 – 11:10
Racs Csaba

Egri Hittudományi Főiskola,
főiskolai tanár

Cefánjá

11:15 – 11:30
Tóth Márta Dóra

Károli Gáspár Református Egyetem,
doktori iskola

Ámósz könyvének felépítése és teológiája

11:35 – 11:50
Hodossy-Takács Előd

Debreceni Református Hittudományi Egyetem,
egyetemi tanár
Óvádjá könyve

Prófécia a sasfészekről

11:55 – 12:10
Peremiczky Szilvia

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
egyetemi docens
Jónás könyvének olvasatai a zsidó és egyetemes kultúrtörténetben

12:15 – 12:30
Karasszon István

Károli Gáspár Református Egyetem,
egyetemi tanár
Mikeás

12:35 – 12:50
Tamási Balázs

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
egyetemi docens, könyvtárigazgató
Náchum próféta qumráni interpretációi

12:50 – 14:00 ebédszünet

14:00 – 14:15
Kocsi György

Gál Ferenc Egyetem,
főiskolai docens
Havakkuk

14:20 – 14:35
Tokics Imre

Adventista Teológiai Főiskola,
egyetemi tanár
Jóél könyve

14:40 – 14:55
Koncz-Vágási Katalin

református lelkipásztor
Hággáj, mint Isten motiváló küldötte

15:00 – 15:15
Rugási Gyula
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
egyetemi tanár
A repülő könyvtekercs

15:20 – 15:45
Jutta Hausmann

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
egyetemi tanár
Máláchi 3,1 ítélethirdetés és üdvösség ígéret között – intertextuális megközelítés Ézs 40,3 és Mtz 11,10 kontextusában

15:50 – 15:55
Zárszó:
Szécsi József
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
c. egyetemi docens