A magyarországi ortodoxia változó magyar nacionalizmusa

Jehuda Hartman angol nyelvű előadása a Magyar Tudomány Ünnepén az OR-ZSE-n.


Jehuda Hartman, az előző napon megtartott Zsidó önképek c. konferencia egyik előadója, egy második előadással is megtisztelte az OR-ZSE-t a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat keretében. A november 19-e esti előadásának témája a magyarországi ortodoxia viszonya volt a magyar nemzettudathoz és a magyarosodáshoz a kiegyezéstől a holokausztig tartó közel nyolc évtizedben.

A 19. század első harmadának meghatározó pozsonyi rabbija, a későbbi (ultra-)ortodoxia szellemi atyja, Schreiber Mózes, azaz a Hatam Szofer, még a zsidók emancipációját is ellenezte, mert tartott a zsidó közösséget a hagyományos életformájában megőrző falak leomlásától. Az 1865-ös nagymihályi ortodox rabbigyűlés egyes résztvevői felvetették, hogy meg kellene tiltani, hogy zsidó gyermekek állami iskolákban elsajátítsák a környező népek nyelvét. Három évvel később a szintén ortodox Hitőr Egylet azonban a magyar nyelv elterjesztését tűzte ki célul a zsidó közösségekben. Néhány évtized múlva már erős magyar nemzettudat jelenik meg az ortodox sajtóban. Az előadó például a millennium évéből, a negyvennyolcas forradalom ötvenedik évfordulójából, az első világháború éveiből, sőt 1944 első hónapjaiból is idézett erős nacionalizmussal áthatott ortodox forrásokat.

Vajon mi lehetett ennek az időbeli változásnak az oka? Hogyan válhatott ennyire magyarrá ilyen rövid idő alatt az ortodox közösség? Az előadó javaslata szerint külön kell választani a kelet-magyarországi ultraortodoxiát – amely a modernitást elutasította – a nyugat-magyarországi ortodoxiától, amely közelebb állt a modernitást felkaroló, tizenkilencedik századi németországi neo-ortodoxiához. Az előadást követő vitában a hallgatóság a nyugat-magyarországi ortodoxiának neo-ortodoxiaként történő értelmezését vitatta, és így a bemutatott jelenségek másféle értelmezései is szóba kerültek.


Nyitókép: Jehuda Hartman előadása közben az OR-ZSE-n, 2019. november 19-én (Földi Bence / OR-ZSE)