A Mazsihisz–OR-ZSE tudományos pályázat eredményei (2019/2020)

A MAZSIHISZ az OR-ZSE-val együttműködésben a 2019/2020-as akadémiai évben ismét tudományos pályázatot hirdetett egyetemi hallgatók számára. A szakmai bírálók javaslatai alapján idén mind a hat helyezést kiosztottuk, a hatodik helyen holtverseny született.


A pályázat kiírói így kívánták elismerni a zsidó történelemmel, kultúrával foglalkozó egyetemi hallgatók tudományos munkáját, és ösztönözni a további kutatásokat. Az idei kiírásban a történelem és a helytörténet mellett az irodalomtörténetnek, a pszichológiának és a műelemzésnek is nagyobb teret biztosítottunk, bátorítva az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket. A pályázók négy téma közül választhattak. Az első téma a másodgenerációs soá-trauma vizsgálata volt Másodgenerációs soá-trauma Magyarorországon címmel. A második téma a zsidó múlt örökségének bemutatása Épített zsidó örökség Magyarországon – iskolák, hitközségi épületek címmel. A harmadik és a negyedik témával – A neológia a magyar zsidó irodalomban 1914-ig és A magyar zsidó irodalom és sajtó vesztesége – az irodalom iránt érdeklődőket kívántuk megszólítani. A pályázat megvalósulását Dr. Balázs Pál adománya támogatta.

A kiírást különböző pályázati oldalak mellett több egyetem is meghirdette honlapján vagy más csatornákon, többek között a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem. A pályázatra az előző évekhez hasonlóan több egyetem alapképzésben, osztatlan képzésben és doktori képzésben résztvevő hallgatói nyújtották be pályaműveiket, többek között az OR-ZSE, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem, a Debreceni Általános Orvostudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói.

A szakmai bírálók javaslatai alapján idén mind a hat helyezést kiosztottuk, a hatodik helyen holtverseny született.

A bírálatok alapján hatodik helyezést ért el és egy 20 ezer forintos könyvutalványban részesült Nagy Gabriella, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának pszichológia BA szakos hallgatója és Jámbor Andrea, az OR-ZSE egyházi/felekezeti közösségszervező szakos hallgatója. Nagy Gabriella Az emlékezés mint a felejtés záloga – Avagy „a trauma okozta seb gyógyítható című dolgozata és Jámbor Andrea Virág Teréz szerepe az első- és másodgenerációs Holokauszt-trauma kutatásában és gyógyításában című dolgozata is a holokauszt-trauma második generációt érintő hatásaival foglalkozott.

Ötödik helyezésükért szintén egy 20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványban részesült Bárány Petra és Horváth Kitti, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia mesterszakos hallgatói. A Másodgenerációs Soá-trauma Magyarországon című dolgozat a másodgenerációs trauma magyarországi hatásainak vizsgálatát állította középpontba.

Negyedik helyezést ért el, és 20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványban részesült Péteri Szilvia, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának pszichológia BA szakos hallgatója is. A Másodgenerációs Soá-trauma és feloldása című dolgozat az ötödik és a hatodik helyezett pályaművekhez hasonlóan a holokauszt-trauma kutatásához járulhat hozzá.

A pályázaton harmadik helyet ért el, és ezzel 30 ezer forintos pénzdíjban részesült Hernády Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A harmadik témakiírásra érkezett „A legszebb álmok csendes álmodója”: Makai Emil költészete című dolgozat a magyarországi zsidó irodalom egyik méltatlanul elfeledett alkotójának újrafelfedezésére ösztönöz.

Második helyezést ért el, és 70 000 forintos díjban részesül Bernhardt Dániel, az OR-ZSE kultúratudomány mesterszakos hallgatója. A Szabolcsi Lajos irodalmi munkássága. A Héttől a Bar-Kochba regényig című dolgozata Szabolcsi Lajos irodalmi munkásságának rehabilitálást tűzte ki célul.

A bírálók javaslatai szerint az első helyet, a vele járó 100 ezer forintos pénzdíjat és – a pandémiára tekintettel – a kiírásban szereplő izraeli repülőjegy helyett annak pénzbeli ellenértékét, 50 ezer forintot pedig Tóth Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Programjának hallgatója érdemelte ki. A Kilében a soá után? Trauma-feldolgozás és „elhúzódó társadalmi traumák” egy zsinagóga világában című dolgozat a holokauszt traumáját egy budapesti közösség példáján keresztül mutatja be.

A díjazottak oklevélben is részesülnek. A járványhelyzet miatt az ünnepélyes díjátadót idén nem tudtuk megtartani, ezért a díjakat minden pályázónak biztonságos módon juttattuk el. Reméljük, hogy jövőre pótolhatjuk az elmaradt ünnepélyes eseményt, és személyesen is gratulálhatunk a díjazottaknak, és átnyújthatjuk az okleveleket is. Bízunk abban, hogy a jövőben lesz alkalmunk együtt dolgozni, és hogy értékes kutatási eredményeikkel továbbra is hozzájárulnak a zsidó történelem és kultúra kutatásához és megismertetéséhez.

Minden díjazottnak jó egészséget, tanulmányaikhoz és munkájukhoz pedig további sok sikert kívánunk!