A MAZSIHISZ–OR-ZSE TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

A MAZSIHISZ–OR-ZSE TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

2020/2021

A MAZSIHISZ az OR-ZSE-val együttműködésben a 2020–2019-es akadémiai évben hatodik alkalommal írt ki tudományos pályázatot egyetemi hallgatók számára. Célunk az volt, hogy elismerjük és ösztönözzük a zsidó történelemmel, kultúrával foglalkozó egyetemi hallgatók tudományos munkáját. Idén nemcsak bölcsészet- és társadalomtudományi témákat hirdettünk meg, hanem olyan gyakorlati jellegű témát is, amellyel elsősorban az építészhallgatókat kívántuk megszólítani, lehetőséget biztosítva a számukra a tudományos megközelítés és a művészi kreativitás összekapcsolására. A művészetek és a zsidó tudományok közös látókörbe vonása mellett az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket is bátorítottuk. A pályázók négy téma közül választhattak. Az első téma a soá-trauma művészi ábrázolásának, ábrázolási lehetőségeinek bemutatása volt A soá-trauma a művészetekben címmel, a második téma a zsidó ünnepek irodalmi megjelenítéseinek vizsgálata A zsidó ünnepek bemutatása a magyar zsidó irodalomban címmel. A harmadik témával – In Memoriam Oláh János – A magyarországi zsidó néprajzkutatás jeles alakjai – a folklór iránt érdeklődőket kívántuk megszólítani. A negyedik téma az Épített zsidó örökség újragondolása címet kapta, és az átalakított, üresen álló vagy az eltűnés veszélye által fenyegetett zsidó építészeti örökség rekonstruálását, újragondolását célzó koncepcionális tervek elkészítését ösztönözte. A pályázat megvalósulását dr. Balázs Pál adománya támogatta.

A kiírást különböző pályázati és szakmai oldalak, pl. a Rektori Konferencia oldala mellett több egyetem is meghirdette saját honlapján vagy más csatornákon, többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is. A pályázatra ez alkalommal is több egyetem alapképzésben, osztatlan képzésben és doktori képzésben résztvevő hallgatója nyújtotta be pályaműveit, többek között az OR-ZSE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Gál Ferenc Egyetem, a Debreceni Hittudományi Egyetem és a Szent Pál Akadémia hallgatója.

A szakmai bírálók javaslatai alapján idén a hat helyezés mellett egy különdíjat is kiosztottunk. Különdíjban részesült Horváth Máté a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájának hallgatója a Belső-Erzsébetváros komplex városmegújítási koncepciója című dolgozatáért. A pályaműben a zsidó örökség szempontjából kiemelkedően jelentős komplex tér, a budapesti zsidónegyed egy lehetséges rekonstrukcióját mutatta be. A különdíj egy két személyre szóló belépő és személyes vezetés a Rumbach utcai zsinagógába.

A bírálatok alapján hatodik helyezést ért el és 20 ezer forintos könyvutalványban részesült dr. Csomós Rita, az OR-ZSE közösségszervező szakjának hallgatója A falak örökre belém kötöttek” Ország Lili festészete, traumafeldolgozása Róbert Miklósnak írt levelei tükrében című dolgozatával, amely a soá traumájának képzőművészeti bemutatásával foglalkozott, a művész személyes dokumentumainak felhasználásával.

Ötödik helyezéséért szintén 20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványban részesült Santavecz Anita, ELTE ITDI Romantika és kora modernség doktori programjának hallgatója. A hatodik helyezett dolgozathoz hasonlóan a második témakiírásra érkezett, Soá-trauma Christine Leunens Caging Skies című regényében című dolgozatában azt vizsgálta, hogy egy másik művészeti ágnak, az irodalomnak, milyen lehetőségei vannak a soá traumájának bemutatására.

Negyedik helyezést ért el, és 20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványban részesült Ladányiné Zemba Brigitta, az OR-ZSE zsidó kultúratörténet MA szakos hallgatója. A Soá trauma Farkas István és Ámos Imre művészetében című dolgozat az üldözések közben keletkezett alkotásokon keresztül a soá-trauma megélésének képzőművészeti reprezentációját elemezte.

A pályázaton harmadik helyet ért el, és ezzel 30 ezer forintos pénzdíjban részesült Jámbor Andrea, az OR-ZSE közösségszervező szakjának hallgatója. A Zsidó hagyományok női perspektívából Lesznai Anna és Erdős Renée regényeiben című dolgozat a zsidó hagyomány irodalmi reprezentációját, ezen belül is a női horizontot vizsgálta.

Második helyezést ért el, és 70 000 forintos díjban részesül Kuklis Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatója. Az egykori Jávorka Ádám utcai zsidó imaház értékleltára és újragondolása című dolgozata egy zuglói zsinagóga, majd imaház örökségét dolgozza fel, és részletes koncepciót mutat be lehetséges rekonstrukciójára, illetve közösségi térként történő újraélesztésére.

A bírálók javaslatai szerint az első helyet, a vele járó 100 ezer forintos pénzdíjat és a kiírásban szereplő izraeli repülőjegy helyett – a járványhelyzet miatt – annak pénzbeli ellenértékét, 50 ezer forintot pedig Varjú Kata, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatika Kara Breuer Marcell Doktori Iskola hallgatója érdemelte ki. A dombóvári zsinagóga építéstörténete, hasznosítása, rekonstrukciós koncepcióterve című dolgozat a második helyezett pályaműhöz hasonlóan zsinagóga, ez esetben vidéki zsinagóga rekonstrukciójára dolgozott ki olyan koncepciót, amely múzeumot, emlékhelyet és alkotóházat is magába foglal.

A díjazottak oklevélben is részesülnek. A járványhelyzet miatt az ünnepélyes díjátadót idén sem tudtuk megtartani, ezért a díjakat minden pályázó biztonságos módon kapta meg. Bízunk abban, hogy a tavalyi és az idei évben is elmaradt ünnepélyes eseményt jövőre pótolhatjuk, és igazi díjátadón nyújthatjuk át az okleveleket, és személyesen is gratulálhatunk az idei és a tavalyi díjazottaknak is. Reméljük, hogy alkalmunk lesz még a jövőben együtt dolgozni minden díjazottal és pályázóval, és hogy folytatják zsidó történelemmel és kultúrával kapcsolatos értékes kutatásaikat, újabb fontos eredményekkel gazdagítva a tudományos életet.

Minden díjazottnak jó egészséget, tanulmányaikhoz és munkájukhoz pedig további sok sikert kívánunk!