A rektor összehívta az EHÖK küldöttgyűlését

Vajda Károly, az OR-ZSE rektora összehívta az EHÖK küldöttgyűlését 2019. november 25-ére.


Az esemény részletei:

2019. november 25. 15.00
OR-ZSE, Díszterem (Scheiber Sándor terem)

Napirend

  1. levezető elnök megválasztása
  2. azonnali válságkezelés és a Felügyelő Bizottság megválasztása
  3. egyebek

A gyűlésen résztvevő küldöttek az ülés ideje alatt a tanórák látogatásának kötelessége alól mentesülnek, távollétük pedig igazoltnak tekintendő.

Amennyiben az ülés a helyszínen megjelent küldöttek alacsony száma miatt határozatképtelen volna, úgy ugyanazon napon 15.10-kor kezdődik az újabb küldöttgyűlés ugyanott. E második ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.