Tudományos Diákköri Tanács

Az SZMSZ 37. § rendelkezik a Tudományos Diákköri Tanács (TDKT) felállításáról. A TDKT feladatai közé tartozik az SZMSZ értelmében: „az egyetemi TDK-tanácskozások, valamint országos TDK-konferenciák egyetemi rendezvényeinek szervezése, a TDK-tevékenység ösztönzése, irányítása és koordinálása, a hallgatók és tanárok mozgósítása, a dolgozatok begyűjtése, bírálatra való kiadása, és az egyetemi TDK-konferenciák finanszírozásával kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása, valamint az arra érdemes hallgatók országos konferenciákra küldése.”

Elnök

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens, rektorhelyettes

Titkár

Dr. Kárpáti Judit, egyetemi docens

Tagok

az EHÖK delegáltja
a DÖK képviselője

Bármely kérdés esetén forduljanak bizalommal a TDKT tagjaihoz.

Fontos linkek: