A Tudományos Diákköri Tanács (TDKT)

Az SZMSZ 37. § rendelkezik a TDKT felállításáról. A TDKT feladatai közé tartozik az SZMSZ értelmében: „az egyetemi TDK-tanácskozások, valamint országos TDK-konferenciák egyetemi rendezvényeinek szervezése, a TDK-tevékenység ösztönzése, irányítása és koordinálása, a hallgatók és tanárok mozgósítása, a dolgozatok begyűjtése, bírálatra való kiadása, és az egyetemi TDK-konferenciák finanszírozásával kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása, valamint az arra érdemes hallgatók országos konferenciákra küldése.”

A Tudományos Diákköri Tanács tagjai

A TDKT tagjai jelenleg:

  • Biró Tamás docens, rektorhelyettes, a TDKT elnöke (birot@or-zse.hu)
  • Kárpáti Judit docens, a TDKT titkára (karpatij@or-zse.hu)
  • Puporka Rebeka, EHÖK, hallgatói delegált (puporkar@or-zse.hu)
  • Dombi Gábor, DÖK, állandó meghívott (dombig@or-zse.hu)

Bármely kérdés esetén forduljanak bizalommal a TDKT tagjaihoz.

Fontos linkek: