Tudományos Diákköri Tanács

Az SZMSZ 37. § rendelkezik a Tudományos Diákköri Tanács (TDKT) felállításáról. A TDKT feladatai közé tartozik az SZMSZ értelmében: „az egyetemi TDK-tanácskozások, valamint országos TDK-konferenciák egyetemi rendezvényeinek szervezése, a TDK-tevékenység ösztönzése, irányítása és koordinálása, a hallgatók és tanárok mozgósítása, a dolgozatok begyűjtése, bírálatra való kiadása, és az egyetemi TDK-konferenciák finanszírozásával kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása, valamint az arra érdemes hallgatók országos konferenciákra küldése.”

Elnök

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens

Tagok

Goldmann Márta, egyetemi docens, szakfelelős
Az EHÖK delegáltja (aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

Bármely kérdés esetén forduljanak bizalommal a TDKT tagjaihoz.

Fontos linkek: