A zsidóság tudományáról és művészetéről tartottak konferenciát az OR-ZSE-n

A Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola hallgatóinak és oktatóinak, valamint meghívott vendégelőadók részvételével tartottak konferenciát az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen (OR-ZSE) 2018. november 20-21-én, a magyar tudomány ünnepén.


A zsidóság tudománya és művészete címmel megszervezett esemény része volt az évente megrendezésre kerülő doktorandusz-konferencia sorozatnak, amelyen – a hall­ga­tók mel­lett – a témavezetőik is beszámolnak kutatásaikról és doktoranduszaik előmeneteléről.

Mivel a doktori iskola kiemelten foglalkozik a címben foglalt súlyponti diszciplínákkal és azok témáival, ezek foglalják keretbe a képzési és kutatási feladatokat és tudományos eredményeket, a szakrális vallási té­mák­tól kezdve a modern zsidó tudományosság történetén és kultúráján át egészen a napjainkig le­zaj­ló fo­lya­ma­to­kig.

Ez volt a konferencia programja:

2018. november 20. (kedd)

Időpont

Előadás címe

Előadó

15:00 – 15:30

Vázlatok egy műgyűjtő arcképéhez

Dr. Fényes Balázs

15:30 – 16:00

Világhírű magyar zsidó fotóművészek

Dr. Gergely Anna

16:00 – 16:30

A képalkotás dilemmái

Dr. Surányi András

16:30 – 17:00

A foltos nyakorján

Dr. Ungvári Tamás

 

2018. november 21. 21. (szerda)

Időpont

Előadás címe

Előadó

11:00 – 11:30

A zsidó nőkép kutatás néhány eredménye

Dr. Kovácsné Papp Szilvia

11:30 – 12:00

Karinthy Frigyes „a felelős ember” egzisztencialista fogalma

Bacsó Beáta

12:00 – 12:30

„A Példabeszédek könyve és az igazság kérdése”

Dr. Hausmann Jutta

12:30 – 13:00

Szemelvények a profán és a transzcendens biztonság históriájából

Molnár Andrea

13:00 – 13:30

Az Énekek Éneke aranyketrecben

Radvánszki Péter

13:30 – 14:00

Rituális fürdők nyomában a régi Pesten

Dombi Gábor

14:00 – 14:30

A művészet és a holokauszt

Dr. Pelle János