Ábrahám Zoltán

Ábrahám Zoltán

CSc (1998)
adjunktus, tudományos titkár
Kutatási terület: filozófiatörténet, etika, kultúra- és társadalomelmélet.
Tel. (36-1) 318-7049/128
E-mail: abrahamz@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára