Ábrahám Zoltán

Dr. Ábrahám Zoltán

CSc (1999)
filozófus, történész, klasszika filológus

adjunktus

Kutatási terület: filozófiatörténet (felvilágosodás), etika, kultúra- és társadalomelmélet

E-mail: abrahamz@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára