Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

Az SZMSZ 36. §-a rendelkezik az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság felállításáról. A Szenátus állandó bizottságaként működő javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkező testület feladata az Egyetem minőségpolitikájának, minőségfejlesztési programjának megalkotása, érvényesülésének elősegítése. Feladata továbbá az Egyetem oktató, kutató és szolgáltató munkájával kapcsolatos minőségügyi feladatok tervezése, koordinációja, illetve az akkreditációs követelmények teljesülését ellenőrző, elemző és tanácsadó tevékenység ellátása.

Elnök

Biró Tamás, egyetemi docens

Tagok

Dr. Fenyves Katalin, ny. habilitált egyetemi docens
Dr. Zsengellér József, egyetemi tanár