Szerző: Ledniczky Lívia

OR-ZSE: Szabadegyetem: Dénes Iván Zoltán: Választott nemzet. Marczali Henrik élete és munkássága

Marczali Henrik a 20. században elsőként alkalmazta a forráskritikai megközelítést történetírói munkásságában és vezette be a hazai tudományos életbe.  Német, francia és angol kollégái között nagy hírnévnek örvendett, egyik angol kortársa 1913-ban a magyar történettudomány legkiválóbb teljesítményeként értékelte munkásságát. Tanítványai közül számos neves történész került ki. A monográfia ezt a rendkívül színes életutat mutatja be […]

Read More

Klein Ervin főkántor emléktábla avatása

A Hegedűs Gyula utcai zsinagóga főkántorának, a kántor szakirányú képzés oktatójának Klein Ervin főkántornak tiszteletére emléktáblát avattak a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában.   A megemlékezésen a családtagok, egykori tanítványai, barátai közösségének tagjai vettek részt.Elhangzott Sulzer Siviszi-je Ádám Emil feldolgozásában. Előadták: Biczó Tamás a körzet főkántora, Csatlós Tamás előimádkozó hallgató, Dési Tamás kántorhallgató, Fekete Dániel, Fekete […]

Read More

Erasmus+ mobilitás pályázati lehetőség és online tájékoztató

Egy másik ország kultúrájának, szokásainak, nyelvének felfedezése és megértése izgalmas kaland, szakmai és szakmán túlmutató előnyökkel egyaránt. Erre az élményre és kalandra biztosít lehetőséget a felsőoktatási intézmények polgárainak az Európai Unió egyik legsikeresebb programja, az Erasmus+. Egyetemünkön is lehet jelentkezni a 2023/24 tanév őszi félévére hallgatói mobilitásra. A 2023/24 tanév őszi félévére meghirdetett mobilitási lehetőségekről […]

Read More

OR-ZSE Szabadegyetem: „Már csak az van, ami nincs” A holokauszt emlékezete a mai Magyarországon

A Szabadegyetem következő előadásán egy egyedülálló dokumentumfilmet tekintünk meg. Csepeli György, Kiss Richárd, Papp Richárd és Surányi András  kétrészes dokumentumfilmjének második részét nézzük meg, mely a magyarországi holokauszt emlékezet kutatás eddig kevésbé feltárt vetületével a transzgenerációs és transzlokális emlékezeti mintázatok elemzésének kérdésével foglalkozik. A 45 perces vetítést követően lehetőség lesz a holokauszt emlékezet mai, magyarországi […]

Read More

Klein Ervin főkántor emléktábla avatása

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk Klein Ervin főkántor emléktábla állítására. A megemlékezés a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, 2023. február 23-án, csütörtökön délután 5 órakor lesz. Az eseményen emlékező beszédet mond Dr. Schőner Alfréd főrabbi, valamint Fekete László főkántor vezetésével az OR-ZSE kántorhallgatói is közreműködnek. Klein Ervin nemcsak nagyhírű kántor volt, hanem egyetemünk megbecsült oktatója is. Tehetségének, […]

Read More