Az OR-ZSE kiírta a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot

A pályázat benyújtási határideje 2020. július 12-e.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.

A pályázatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítés­ek­ről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a felsőoktatási intézmények írják ki. A bírálati folyamatot követően, a szenátusi döntés alapján felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatóik nevét. Az OR-ZSE-n a 2020/2021-es tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma egy fő.

Tudnivalók, feltételek
 • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 forint havonta.
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhat az az államilag támogatott (állami ösztön­díjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges),
 • teljes idejű, azaz nappali
 • alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató,
 • aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázatot 2020. 07. 12-ig kell eljuttatni az OR-ZSE tudományos rektorhelyette­sé­hez a birot@or-zse.hu címre. A pályázati anyag a következő információkat tartalmazza:

 1. a pályázó neve és Neptun-kódja,
 2. melyik szakon tanul,
 3. az utolsó két szemeszterben szerzett kreditek száma,
 4. az utolsó két szemeszterének tanulmányi átlaga,
 5. kiemelkedő tudományos teljesítménye (például OTDK-eredmény, publikációk)
  vagy egyéb kiemelkedő szakmai teljesítménye, valamint
 6. kiemelkedő közösségi tevékenysége, esetleges egyéb kimagasló eredményei.

További felvilágosítással a tudományos rektorhelyettes szolgál.

Dr. Biró Tamás
tudományos rektorhelyettes