Bemutatják a Staller Tamás-emlékkötetet

2018. november 26-án egy műhelybeszélgetéssel egybekötve bemutatják az Országos Rabbiképző ? Zsidó Egyetemen (OR?ZSE) a Menekülés a bölcseletbe című Staller Tamás-emlékkötetet.


A kötet borítója és hátoldala:

A kötet tartalma:

Schőner Alfréd: Búcsú Prof. Staller Tamástól ? 5
Rathmann János : Staller Tamás, az oktató es kutató ? 8

Évszázadok hermeneutikája
Judit Frigyesi: Psalmody as musical concept in Jewish prayer chant ? 17
Kárpáti Judit: A zsidóság identitásőrző emlékezete a szétszóratásban és a modernkori Izraelben ? 37
Babits Antal: Maimonidész bölcseleti háttere és hermeneutikai megközelíthetősége ? 49

Világbölcsek önmeghatározása
Rathmann János: A reneszánsz zsidó filozófia Itáliában ? 71
Kiss Endre: Világbölcsek önmeghatározása Moses Mendelssohn es Johann Georg Hamann Szokratész-képe ? 79
Farkas Attila?Kiss Gyula: Diderot szerepe a francia felvilágosodásban ? 101
Hrotkó Larissza: Gondolatok Dr. Staller Tamás ?Hermann Cohen? című kéziratához ? 117
Háberman Zoltán: A XIX. századvégi asszimiláció a Magyar-Zsidó Szemle tükrében ? 129
Ábrahám Vera: A Szegedi Chevra Aranykönyve, a harmadik törzskönyv ? 135

Új zsidó gondolkodás
F. Orosz Sára: A Bauhaus es magyar vonatkozásai ? 145
Oláh János: Néhány mondat Gersom Solemről és az ő kabbalájáról ? 167
Rugási Gyula: A levinási morál genealógiájához B. Berlin, 1913 ősz. (Egy Rosenzweig-levél margójára) ? 179

Az új politikai teológia (válság)hermeneutikája
Iványi Gábor: A Másik tekintetei Johann Baptist Metznel ? 205

??miért az a hely??
Szécsi József: Holokausztról nem-zsidóknak ? 223
Hidvégi Máté: Joseph Brodsky és Ezra Pound sírjánál a velencei temetőben ? 231

Bibliográfia
Babits Antal: Prof. Dr. Staller Tamás z?cl publikációi ? 257

A kötet első recenzióját, valamint a bemutató programját és a műhelybeszélgetés felszólalóit a képre kattintva éri el: