Berlinben járt az OR-ZSE küldöttsége

A 2019 nyarán a Potsdami Egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás gyakorlati lépéseként jártak az intézmény oktatói és hallgatói a német fővárosban.


2020. január 10–13. között Berlinben járt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem küldöttsége. Az OR-ZSE 2019 augusztusában együttműködési megállapodást kötött a Potsdami Egyetemmel, az Abraham Geiger és a Zacharias Frankel rabbiképző intézettel.

A látogatás célja az volt, hogy ennek az együttműködésnek egy gyakorlati lépéseként lehetővé tegye egyrészt a rabbihallgatók számára az európai mászorti közösségek gyakorlatának megismerését, másrészt az európai mászorti rabbik lehetséges feladatainak jobb megértését. A látogatás célja volt továbbá, hogy hozzájáruljon az európai mászorti rabbik közötti tapasztalatcseréhez és együttműködéshez, valamint segítse a két intézmény közötti tudományos és pedagógiai együttműködést.

Az utazáson részt vett Radnóti Zoltán főrabbi (a Szentírás és Talmudtudományi tanszék mb. tanszékvezetője), Dr. Balázs Gábor (általános rektorhelyettes, a rabbiszak szakfelelőse), valamint két rabbihallgató (Dr. Jóna György, Dr. Kálecz Simon András) és két rabbihelyettes-hallgató (Dr. Kurucz Ákos, Dr. Vári György).

Ez történt a látogatás során

A vendégek 2020. január 10-11-én, pénteken és szombaton részt vettek két különböző mászorti közösség imáján, tanulmányozták a liturgiát, a hároméves Tóra-olvasási ciklust, a rabbik (és kántorok, illetve előimádkozók) szerepét, valamint a közösség szokásait. A közös étkezéseken, illetve tanulásokon lehetőségük volt ismerkedni a Geiger és a Frankel rabbiképző intézetek hallgatóival és tanáraival, tapasztalatot gyűjthettek arra vonatkozóan is, hogy milyen elvárások lehetségesek egy rabbihallgató drásájával kapcsolatban.

12-én, vasárnap a vendégek Berlin legfontosabb zsidó történelmi emlékhelyein jártak, délután pedig a város nyugati részén található liberális-mászorti közösség zsinagógájában tettek látogatást. Az ott rendezett munkavacsorán találkozhattak a Geiger és Frankel rabbiképzők tanárainak egy részével, valamint meghallgathatták Walter Homolka előadását.

13-án, hétfőn a vendégek a Potsdami Egyetem zsidó teológia tanszékét látogatták meg, ahol délelőtt Joel Rembaum mászorti rabbi tartott előadást a mászorti mozgalom háláchá felfogásáról, délután pedig Potsdam városát nézték meg.