Botos Viktort terjeszti fel az OR-ZSE a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra

Az OR-ZSE idén tavasszal is kiírta a pályázatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. A hét pályázó közül a Szenátus titkos szavazással Botos Viktor teljesítményét értékelte a legmagasabbra, így a rektor őt terjesztette fel az oktatásért felelős miniszternek a 2020/2021. tanévi ösztöndíj adományozására.


Az oktatásért felelős miniszter minden évben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainak. Az ösztöndíj egy teljes tanévre (10 hónapra) szól, kivéve, ha a hallgató jogviszonya időközben megszűnik vagy szünetel. A korábban köztársasági ösztöndíjnak nevezett jutalmat teljes idejű (nappali) BA, MA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók kaphatják meg, intézményenként a hallgatói létszám függvényében. Ez az OR-ZSE esetében egy fő. A bírálat során a pályázó utolsó két szemeszterben elért tanulmányi eredményét, valamint a pályázatban bemutatott, a tanulmányokkal párhuzamosan végzett tudományos aktivitást (például tudományos diákköri munkát), szakmai és (önkéntes) közösségi tevékenységet veszik figyelembe.

Botos Viktor nem csupán kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet. A felekezeti szociális munka szakos hallgató az első évét fejezte be az OR-ZSE-n, a munkahelye mellett még számos további szakmai tevékenységet is végez. Hátrányos helyzetű gyermekeknek segít a házi feladatok megírásában, és támogatja őket a jövőbeli terveik megfogalmazásában, emellett pedig egy állatmenhelyen is vállal önkéntes munkát.

Kívánjuk, hogy a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj segítségével Botos Viktor továbbra is kiemelkedő tanulmányi és szakmai-közösségi teljesítményt tudjon nyújtani. Egyúttal azt is kívánjuk, hogy jövőre is nagy számú olyan pályázat érkezzen, amelyek kimagasló tanulmányi, tudományos és közösségi eredményekről (például OTDK-teljesítményről a 2021 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-n) számolnak be.