Darvas István

Darvas István

rabbi, főrabbi

mestertanár

Kutatási terület: a szentírási és talmudi vallásbölcselet, a zsidó muzeológia vallásjogi összefüggései

E-mail: darvasi@or-zse.hu