Felvételi

A jelentkezés menete

A doktori képzésre az Egyetem által kibocsátott egyedi jelentkezési lapon lehet jelentkezni, amely megtalálható a Letölthető dokumentumok között, vagy a Doktori Titkárságon igényelhető.
A felvételi eljárás díja: 10 000 HUF
Jelentkezési határidő: 2024. április 30.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  • szakmai önéletrajz;
  • kutatási terv témavezető általi elfogadó nyilatkozata;
  • mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) hitelesített másolata, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén a honosítás igazolása és annak hiteles fordítása;
  • a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) vagy leckekönyv (a héber/ivrit nyelv esetén) hitelesített másolata*;
  • tudományos publikációk jegyzéke és különlenyomataik (fénymásolataik vagy internetes elérhetőségeik);
  • felvételi eljárási díj befizetésének igazolása;
  • önköltséges képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló hivatalos nyilatkozat;

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben a Nftv. 47-48. § előírásai szerint kell eljárni.

*A felvételi pályázat benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor az alábbi idegen nyelvek fogadhatók el: angol; francia; német; orosz; olasz; spanyol; héber (bibliai vagy ivrit); valamint külön engedéllyel az EU egyéb nyelvei.

A felsorolt idegen nyelvek valamelyikéből legalább középfokú komplex C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával kell a PhD képzésre jelentkezőnek rendelkeznie (kritérium követelmény).

A felvétel követelményei és feltételei

A jelentkezés általános követelményei:
A szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig kell benyújtani.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, a héber/ivrit nyelv ismeretét és legalább egy – a fenti, pályázati beadandók menüjében felsorolt – nyelvből államilag elismert középfokú komplex C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét, valamint eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve esetleges publikációs tevékenységét.

Az értékelés szempontjai:
A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt:

  • habitusvizsgálat, melynek során a jelentkezőnek igazolnia kell, hogy a megpályázott kutatási téma tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a kutatási téma területén mélyreható ismeretekkel rendelkezik;
  • az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti kutatói gyakorlat, valamint az esetleges publikációkkal igazolt kutatási eredmény alapján;
  • az idegennyelv-ismeret értékelése.

A felvételi bizottság a pályázókat véleményezi, és – 1-5 közötti – értékelő pontozást alkalmazva titkos szavazással kialakítja állásfoglalását: javasolja, feltételesen javasolja, vagy nem javasolja a pályázó felvételét.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. június

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés

Várható keretszám: 8 fő
Állami ösztöndíjas helyek száma: 5 fő / évfolyam
Költségtérítés:
magyar állampolgároknak: 250 000 Ft/ fő / félév
külföldieknek: 1500 EU/fő/ félév
felvételi vizsga díja: 10 000 Ft
utóvizsga díj: 5 000 Ft
doktori komplex vizsga díja (külsős résztvevő díja): 50 000 Ft
külföldi doktorandusz: 280 EU
a komplex vizsga oklevelének kiadása: 5 000 Ft (igény esetén)