Digitális Bölcsészet Műhely

A műhely vezetője:

Dr. Biró Tamás

A műhely tagjai:

Dr. Tamási Balázs
Dr. Toronyi Zsuzsanna
Róth László

A műhely ismertetése:

A Digitális Bölcsészet Műhely célja a digitális bölcsészet (digital humanities, korábbi nevén humanities computing) megjelenítése az OR-ZSE-n. A szövegkorpuszok digitalizálása és számítógépes feldolgozása egészen az 1940-es évekre megy vissza, a zsidóságtanulmányok legkorábbi, máig bővülő adatbázisa, a Bar Ilan Responsa Project 1963-ban indult. Az ezredfordulót követően paradigmaváltozás következett be, amelyet a digital humanities elnevezés megalkotása és elterjedése szimbolizál. A szövegek „egyszerű” digitalizálását kiegészítette az adatbázisok összeállítása, a számítógépes vizualizáció, az informatikai eszközök (nyelvtechnológia, számítógépes kép- és hangfeldolgozás, földrajzi információs rendszerek stb.) segítségével megtámogatott kutatás, a humán tudományok kutatási eredményeinek interaktív bemutatása, valamint az ember és számítógép kölcsönhatásának a kutatása, változó társadalmunkra történő reflexió is. A bölcsészettudományok minden ágában régi kutatási kérdésekre újszerű válaszok születtek, és újfajta kutatási kérdések merültek fel.

A digitális bölcsészet friss nézőpontja egyre markánsabban jelenik meg a kortárs zsidóságtanulmányokban is. Ezt a fejleményt követi az OR-ZSE, munkatársak, külsős kollégák, doktoranduszok és hallgatók bevonásával.

Hasznos linkek: