Dobos Károly Dániel

Dr. Dobos Károly Dániel

Phd (2007)

hebraista, arabista

egyetemi docens

Kutatási terület: zsidó polémikus szövegek, zsidó-keresztény párbeszéd, középkori zsidó filozófia, sémi nyelvészet, héber kéziratok

E-mail: dobosk@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára