Doktori Iskola felvételi rendje

A jelentkezés általános követelményei:

Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig kell benyújtani.

Az jelentkezhetik, aki legalább „jó” minősítésű hittudományi egyetemi végzettséggel, teológiai mesterfokozattal (MA), továbbá vallástudományi, bölcsészeti, társadalomtudományi és egyéb humán tudományos mesterfokozattal (MA), továbbá esetlegesen természettudományi végzettséggel rendelkezik, ha oklevele minősítése legalább „jó”. E követelmény alól három évnél régebben szerzett oklevél esetében, igazolt tudományos teljesítmény alapján mentesség nyerhető.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, a Doktori Iskola által elfogadott világnyelvek egyikéből (angol, német, francia, spanyol) vagy bibliai héber, illetve ivrit nyelvből legalább egy középfokú, „C” vagy „B2” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát, Biblia-, illetve Talmud-tudományi doktori téma választása esetén középfokú, „C” vagy„B2” típusú állami, vagy azzal egyenértékű héber nyelvtudást valamint eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét.

A felvételi pályázati anyagokat a Doktori Iskola titkárságához kell benyújtani minden év május 31-ig.

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • a szakmai önéletrajzot;
 • a képzési- és kutatási témavázlatot;
 • a kutatási téma témavezető által elfogadott nyilatkozatát;
 • a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén annak hiteles fordítását és honosításának igazolását;
 • a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) vagy leckekönyv (a héber/ivrit nyelv esetén) hitelesített másolatát;
 • a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat (fénymásolataikat vagy internetes elérhetőségeit);
 • a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását;
 • az önköltséges képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló hivatalos nyilatkozatot.

Kérjük a fentebb felsorolt dokumentumokat/okiratokat szíveskejenek elektronikus úton is rendelkezésre bocsátani.

A felvételizéshez szükséges űrlapokat itt éri el.

A felvételi vizsgán a vizsgázónak a zsidó vallástudomány tárgykörében, a dolgozata témájával összefüggésben kell számot adnia ismereteiről.

Költségtérítés:

 • Felvételi vizsga díja: 8.000 Ft
 • Tandíj magyar állampolgároknak: 140.000 Ft / fő / félév
 • Doktori eljárás díja (a disszertáció benyújtásakor): 140.000 Ft

A költségtérítés nem tartalmazza a tananyag, könyvek, jegyzetek árát!

Részletes tájékoztatás a doktori képzéssel kapcsolatban ITT érhető el.