Doktori Iskola | Tantervi háló

TANTERVI HÁLÓ

 

Képzési szakasz 1.-4. félévig összesen 120 kredit

Kötelező tárgyak

képzési szakasz

tárgyak

előadó

kredit

félévek

1

2 3 4
Tanachh 1 – 4 Dr.Schőner Alfréd 16 4 4 4 4
Talmud I. (statariae) 1-2 Dr.Schőner Alfréd 8 2 2 2 2
Talmud II. (cursoriae) 1-2 Dr.Schőner Alfréd 8 2 2 2 2
Talmud szeminárium Kotel Da-Don 0 0 0 0 0
Témavezetői szeminárium 1-4 DI. vezető 8 2 2 2 2
Összesen 40 10 10 10 10
Kötelezően választható tárgyak

1 – 4 félév

Fejezetek a zsidó képzőművészet történetéből I.-II. Dr. Schőner Alfréd 4 2 2
“Hang és dallam a zsidó imában és filozófiában” Dr. Frigyesi Judit 2
“Selected chapters from Rambam work’s Kotel Da-Don 2
Összesen 8 2 2
Kötelezően választható bölcsész tárgyak

1 – 4 félév

Bevezetés a zsidó irodalom történetébe Dr. Rugási Gyula 2
A szövegelemzés módszerei –
Kafka-tanulmányok
Dr. Lichtmann Tamás 2
Történelemelmélet és történetfilozófia Dr. Gábor György 2
Zsidóság és klasszika-filológia Dr. Uhrman Iván 2
A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig Dr. Haraszti György 2
Zsidó folklór 1. Dr. Oláh János 2

A zsidóság problematikája az európai filozófia egyetemes történetében Dr. Kiss Endre 2
Zsidó eszmetörténet I. – a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben Dr. Balázs Gábor 2
Zsidó eszmetörténet II. Dr. Balázs Gábor 2
XX. Századi történetfilozófia – és a zsidó hagyomány Dr. Rugási Gyula 2
Szentírás és szépirodalom Dr. Lichtmann Tamás 2
Szentírás és képzőművészet Dr. Gábor György 2
Összesen 24
Kötelezően választható kutatási tárgyak

1 – 4 félév

Kutatási napló 1 4 4
Kutatási napló 2 4 4
Kutatási napló 3 4 4
Kutatási napló 4 4 4
Összesen 16 4 4 4 4
Választható kutatási tárgyak Összesen teljesítendő minimum kredit 1.-4. félévben: 16
Publikáció tudományos fórumon 8
Publikáció tudományos fórumon idegen nyelven 10

Konferencia előadás 8
Konferencia előadás idegen nyelven 10
Témabemutató előadás 8

Fejezetbemutató vitafórum 8
Óratartás 8
Összesen 64
Szabadon választható vallási és bölcsész tárgyak 1- 4 félév
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Szabadon választható tárgy 2
Összesen 16
1.-4. félévig összesen 120
KOMPLEX VIZSGA

Kutatási szakasz 5.-8. félévig összesen 120 kredit

Kutatási tanegységek kredit félévek
5 6 7 8
Publikáció a disszertáció témájában 1. 7 7
Publikáció a disszertáció témájában 2. 7 7
Tézisfüzet a disszertáció elkészült fejezeteihez 6 6
Tézisfüzet a disszertáció elkészült fejezeteihez (idegen nyelven) 6 6
Konferencia- előadás a disszertáció témájában ( idegen nyelven) 8 8
Összesen 34 7 7 6 14
Disszertációs tanegységek 3 fokozatú értékelés
Témavezetői konzultáció 1. 2 2
Témavezetői konzultáció 2. 2 2
Témavezetői konzultáció 3. 2 2
Disszertáció-fejezet védés 80 20 20 20 20
Összesen 86 22 22 22 20
1.-4. félévig összesen 120
5.-8. félévig összesen 120