Vissza a D'vár Torá-hoz

Tóth Péter Joel rabbijelölt:
PÁRÁSÁT ÁCHÁRÉ MOT - KEDOSIM

2004. április 30.
OR-ZSE Zsinagóga

Ugyanúgy, mint az elmúlt héten, ezen a szombaton is két Tórai szakaszt olvasunk fel Zsinagógáinkban.

A párását há sávuá első része Ácháré Mot, amely a Jom Kipuri szertartásokkal foglalkozik, a második Ködósim, ami a szentség törvényeit tárja elénk.

A szentségét melynek célja áthatja az összes zsidó vallási törvényt és felöleli az emberi viszonylatok és tapasztalatok minden aspektusát.

Így tanítja meg az idő, a hely, és a személy szentségét.

Az időét, amely a Szombattal és az Ünnepekkel kapcsolatos törvényeket hangsúlyozzák.

A helyét, amely a jeruzsálemi templomra vonatkozó parancsolatokban jelenik meg, és a személyét, amely az etikával, az igazsággal, az igazságossággal, a joggal, és az élet mindenekelőtti tiszteletével és fontosságával foglalkozik.

Mert ebben a heti szakaszban hangzik el a Tóra talán legszebb és legnemesebb mondata, amely így hangzik:


Vöáhávtá Löréáchá Kámochá


Szeresd felebarátodat, mert olyan, mint Te.

Szeresd embertársadat, az embert, mert Ő is ugyanolyan ember, Ő is ugyanolyan hús és vér, mint Te.


Van egy történet a Talmudban, amely arról szól, hogy az éhínség éveiben, volt egy rabbi aki kinyitotta az éléskamráját és így szólt:

-Bejöhetnek enni a Tóra, a Misna, a Halacha, és az Aggada ismerői, de ne jöjjenek be az egyszerű néphez tartozó emberek.

Ekkor előrefurakodott egy férfi és így szólt:
-Mester adj ennem!

A rabbi megkérdezte:
-Olvastad a Tórát? Tanulmányoztad a Misnát?

A válasz nemleges volt.

-Ha ez így van, miért etesselek?

Ekkor így szólt egy másik rabbi aki hallotta a beszélgetést:
-Vöáhávtá Löréáchá Kámóchá!
-Szeresd felebarátodat, mert olyan, mint Te saját magad.

Ekkor a rabbi elgondolkodott és azt mondta:
-Bejöhet mindenki.Azt mondja a zsidó tanítás, amelynek gyökerei a Talmudi korba nyúlnak vissza, hogy aki a múltba néz, a jövőbe lát, éppen úgy, ahogy látni a víz mélyén a magas eget.

Mert a zsidóságot a múltja tanította meg arra, hogy a jövő nem szabad, hogy más legyen az ember, az emberiség számára, csak egymás tisztelete, egymás elfogadása.

Bál Sém Tov, a haszidizmus megalapítója mondta egyszer:
"Micsoda jó és ragyogó ez a világ akkor, ha az ember, ember tud maradni benne".


Nem az álmokhoz kell igazítani az órát, amelyről az időt le akarjuk olvasni, de a békéről, az igazságról, az emberi méltóság tiszteletéről, embertársaink szeretetéről nem szabad lemondani sohasem.

Ezért a világért kell élni, és ezért a világért kell dolgozni.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok szép és békés Szombatot.

Sábát Sálom!

Vissza a D'vár Torá-hoz