Vissza a d'VAR Torá-hoz

  

Vajera 5764-2003

bethe.gif (1004 bytes)

"Böchol dorochecho doéhu, vohu jojásér ajrchajszecho.."
" Minden utadon gondolj Reá és Ő segíti életedet."
-(pld. 3/6.)

Egyre rövidebbek a nappalok, így a Szombatnak szent napja is egyre hamarább jön el. A szombatköszöntő gyertyalángok hozzanak nyugalmat, áldást és békességet otthonainkra.

"Köszönts be áldott Szombat napja
Terjeszd ki halkan szárnyidat:
A bérceket már elborítja
Borongó, árnyas alkonyat... "

A holnapi szombatunk tóraolvasmánya a Vájéro, két jelentős történetet tár elénk: Izsák születését és Izsák megkötözését. Ez utóbbi esemény olyan próbatétel elé állította Ábrahámot, mely által bizonyította a pátriárka Isten iránti hűségét, szeretetét. Mint ismeretes, az emberáldozat nem következett be, de a próbatétel végbement. Az Örökkévaló nem kívánta az emberáldozatot, és ma sem kívánja az ember életének a feláldozását. E tény bizonyítására többféle tanítást ismerünk.


"Cháj bohem, volaj sejomusz bohem,.. "
"Törvényeink arra valók, hogy éljünk általuk, és hogy ne haljunk meg ezek által.""Pikuách nefes dajche esz hásábosz... "
"Ha az élet megmentéséről van szó, még a szombati törvények is mellőzhetők. "

Bármely törvény, parancsolat megszeghető, ha az halált hozhat bárkire. A Talmud tanítása szerint azonban kivételt képez három fogalom - bálványimádás, erkölcstelenség, vérontás - ha erre akarnak rábírni bennünket, inkább fel kell áldoznunk életünket, mintsem megcselekedni ezeket.

Néhány héttel ezelőtt olvastunk a Tórában az ember teremtéséről.

"Vájicer hásém elajkim esz hoodom ofor min hoádomó... "
"Megalkotta az Örökkévaló I. az embert a Föld porából..."


Ebben a mondatban a Vájicer szóban két jod van, amely arra utal, hogy az ember számára két világ létezik: Hoajlom háze, Hoajlom hábo ez a világ és a túlvilág.
Egy másik tanítás szerint azért van a Vájicer szó két jod-dal írva, mert az embernek a jellemét kétféle ösztön iécer hátajv, vöjécer horá a jó és a rossz ösztön alakítja. Egyiknek diadala a másik felett jelenti, hogy az ember jót vagy rosszat cselekszik. Akarjunk jót cselekedni, válasszuk a Tórának, a hitnek útját. Megtehetjük, hiszen I. valamennyiünket Böchiro szabad akarattal teremtett. Ősi tanítás szerint minden embernek meg van írva az útja a Földön. Azonban szabad akarattal módosíthatunk ezen.
Bölcseink tanítása szerint I. az embert azon az úton vezeti, amelyen o haladni kíván. Ha a vágyunk tiszta, akkor a cselekedetünk is nemes és tiszta lesz - "fiam szívedet add" - tanítja a bölcs, mert ha a szívedet adod nekem, tudom, hogy mindenestül az enyém vagy. Ha elfordítjuk szívünket mindattól, ami etikus, ha nem fékezzük vágyainkat, akkor eltompul fogékonyságunk minden jó és szép iránt. Rossz ösztöneink kerekednek felül, tehetetlen rabjai leszünk szenvedélyeinknek. A csapongó szenvedélyek szülik az önzést, az irigységet. Ebből aztán harag, gyűlölet, viszály keletkezik.
A Mindenható nem korlátozza az emberi akaratot, ha rossz útra akar térni, segíti ebben, ha a helyes, erkölcsös ösvényt választja, akkor ebben támogatja őt. Ezért kérjük az Örökkévalót minden nap, hogy segítsen bennünket a helyes útra.

"Voszén bonu jécer tajv Iöovdöho, beemesz uvöjiro ubeáhávó"

"Adj számunkra jó ösztönt, hogy szolgáljunk Téged igazsággal, I. félelemmel és szeretettel."

"Voszén chelkénu boszajrószechó"

"Add, hogy legyen osztályrészünk a Tórádban. "


Talmudi tanítás szól arról, hogy milyen fontos a zsidó ember számára a Tóra tanulása.

"Egyszer a róka a folyó partján sétált és látta, hogy a halak a vízben remegve összeverődnek. Odakiáltott nekik.- mi elől menekültök? A háló elől - volt a felelet, melyeket az emberek kivetettek, hogy befogadjanak bennünket. Jöjjetek ki a szárazra, ha úgy féltek a vízben - szólt a róka és lakjunk együtt,.. Így szóltak a halak - terád mondják, hogy a legokosabb vagy az állatok között? Nem okos vagy te, hanem balga. Mert ha félnünk kell a vízben, amely életelemünk mennyivel inkább kellene félnünk a szárazföldón, ami biztos halálunkat jelentené?"

A zsidóság történelmében voltak periódusok, mikor üldözték őket és eltiltották számukra a Tóra tanulását. De nemcsak tiltották, de ha valaki ezt művelte, bizony az életével játszott. Rabbi Akiba a BárKochba féle felkelés alatt vértanú-halált halt, mert nem függesztette fel a Tóra tanulását, tanítását. Halála előtt az említett példázattal válaszolt o is tanítványainak. Ha a tiltás ellenére a zsidóság tanulja a Tórát, mely a lételeme, mennyivel nagyobb veszélybe sodorná magát a Mindenhatónál, ha megtagadná ezt.
Vallási tanításunk a Tórát forrásvízhez hasonlítja. Képzeljük el: tikkadt nyári napon forrásvízre találunk, melyből csillapítjuk szomjúságunkat. Vallásunk tanításainak kiapadhatatlan forrása a Tóra. Így mondja Jesája próféta is:

"Haj kol comé lochu lámájim..."

"Jöjjetek ti szomjazók a vízhez..... pénz nélkül, fizetség nélkül élvezzétek ezt.......
"(1es.55/1.)


Elődeinknek, őseinknek hite évezredeknek távlatából ragyog felénk. A hit acélozta meg egykoron az ősöknek erejét, ez erősítette történelmi korok zsidóinak életét, hogy büszke és nemes öntudattal viseljék el koruknak viszontagságait, megpróbáltatásait.
A magyar zsidóság a huszadik századi fasizmus következtében olyan szakadékba jutott, melyből csak úgy tud kijutni, ha megkeresi és megtalálja azt a biztos, szilárd pontot, melyben megkapaszkodhat, és a felszínre juthat.
A zsidóság számára a hit az a biztos fogódzó, mely segíti abban, hogy kiutat találjon a mélységből.
Tegyünk zsidó közösségünkért, a fennmaradásunkért, életünkért.

"Ám jíszroél cháj, ád bölí dáj... "
"Él a zsidóság és élni fog!"

"A bérceket már elborítja
Borongó, árnyas alkonyat - 
Köszönts be áldott Szombat napja.
Terjeszd ki halkan szárnyidat."

(Makai E.)Örökkévaló Istenünk!
Áldd meg szent Szombatunkat, áldd meg életünket.

Omén
Kén jöhi rócajn...

Deutsch László főrabbi

Vissza a d'VAR Torá-hoz