Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság

Az SZMSZ 34. §-a rendelkezik az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság felállításáról. A Szenátus állandó bizottságaként működő testület feladata az Egyetem a hallgatókat érintő egyetemi döntés vagy intézkedés, illetve intézkedés elmulasztása ellen az érintett hallgatók által benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása, mint jogorvoslati lehetőség.

Elnök

Dr. Balázs Gábor, egyetemi docens, általános rektorhelyettes

Tagok

Dr. Háberman Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
az EHÖK delegáltja