Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság

Az SZMSZ 34. §-a rendelkezik az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság felállításáról. A Szenátus állandó bizottságaként működő testület feladata az Egyetem a hallgatókat érintő egyetemi döntés vagy intézkedés, illetve intézkedés elmulasztása ellen az érintett hallgatók által benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása, mint jogorvoslati lehetőség.

 

Elnök:

Háberman Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős

 

Tagok:

Peremiczky Szilvia, egyetemi docens,
az EHÖK delegáltja (aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

 

Titkár:

Titkár: a TH munkatársa