Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság

Elnök

Dr. Balázs Gábor, egyetemi docens, általános rektorhelyettes

Tagok

Dr. Háberman Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
az EHÖK egy később megnevezett delegáltja