Egyetemünk Hexagonális termében zajlott a „A család az egyházban” című vallásközi konferencia.

(Borítókép: Radnóti Zoltán főrabbi, az OR-ZSE Hexagonális termében) – Gelléri János (OR-ZSE)

A Keresztény-Zsidó Tanács, a Budapesti Zsidó Hitközség és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szervezésében csütörtök délután 14 órakor került sor a „A család az egyházban” című konferenciára, a Rabbiképző Hexagonális termében. Az esemény moderátora Radnóti Zoltán főrabbi volt.

A programot Prof. Dr. Vajda Károly, egyetemünk rektora nyitotta meg, beszédében a család hitéletben betöltött szerepéről, a család-fogalom alakulásáról, az ahhoz kötődő értékekről beszélt. Ruth történetén keresztül mutatva be, a család fogalmának eredetét és sokszínűségét.

Az előadók sorát Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet elnöke nyitotta. Előadásában azokra a kérdésekre keresve választ, hogy milyen értéket hordoz a család a társadalom számára, illetve hogyan erősítheti az állam a családokat.

A Kopp Mária intézet kimondott célja, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak ahhoz, hogy Magyarországon világra jöjjenek a kívánt és tervezett gyermekek, illetve a családok erősödéséhez, sokasodásához és bővüléséhez szeretnének hozzájárulni. A családot, mint védő és védendő értéket mutatta be és kiemelte, a családpolitika és az állam hozzáállása, nagyban segítheti ezen célok elérését. Az előadás során a mai magyar demográfiai helyzetről is sok adatot megismerhettünk.

A következő beszélő Marton Zsolt családért felelős katolikus püspök volt. Előadásának címe: Mi a katolikus egyház tanítása a családról? Mit tesz a Magyar Katolikus Egyház, mit tesznek egyes katolikus közösségek a családért? Előadásában hangsúlyozta a hasonlóságot az istennel való kapcsolat és a házastársak közti szeretet között. A házasságot, mint a család alapját mutatta be, melyre aztán a kapcsolódás, a szeretet és a család is felépülhet.

Dr. Balázs Gábor egyetemünk rektorhelyettese  – A család a zsidóság értékrendjében és hagyományaiban címmel tartott előadást, melynek fő fókusza a megfelelő kérdések megtalálása definiálása és feltétele volt.
Hangsúlyozta, hogy változó világunkban az egyházak és egyházi vezetők egyik legfontosabb feladata, hogy a társadalmunk alakulására képesek legyenek reagálni és az új típusú kihívásokban is segíthessék híveiket.

A következő felszólaló Verő-Bán Linda – Mit jelent ma a család értéke a zsidóság számára? Hogyan segíti, erősíti ma a zsidó közösség a családokat? – címmel tartott előadást, melyben a család és a zsidó családok sokszínűségéről beszélt és a család és a vallási közeg megtartó és összetartó erejéről.

A lelkész, Dr. Béres Tamás teológus – A család értéke az evangélikus egyház tanításában és életében – című előadásában az emberi élet mikéntjét, célját, és ebben a család betöltött szerepét vizsgálta. A család, mint az ember és a társadalom kialakulásának építőköve jelent meg előadásában. A családról mint a tanulás és a társadalmi szerep megtalálásának helyéről mesélt.

A következő felszólaló egy szociológus volt, Dr. Dávid Bea, előadásában arról beszélt, milyen kihívásokkal néznek szembe a mai családok és milyen megoldásokkal reagálhatnak ezekre a kihívásokra.

A demográfiai változásokat és a társadalmi normák változását vette górcső alá és az egyházak szerepéről beszélt a társadalom valamint a családok életében. Konkrét kutatásokon keresztül elemezte a magyar társadalom hozzáállásának alakulását a vallásos életformához, illetve a vallásos családok működését a társadalomban.

Az utolsó előadó Dr. Papp Miklós teológus – A család értéke a görögkatolikus egyház tanításában és életében – című előadása szerteágazóan vizsgálta a családok jelentőségét a vallásban és a család istentől eredeztetettségéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a család hivatás és munka is. Az egyház szerepe pedig a család és a krisztusi szeretet megőrzése.

Zárszavában, Dr. Székely János püspök megköszönte a részvételt az előadóknak és hallgatóságnak egyaránt, majd a teremtés és az élet rendjéről beszélt. Azt mondta, dolgunk megtanulni szeretni, valamint felismerni az isteni harmóniát és ez alapján élni. A világot, mint a teremtő kiáradó szeretetét ábrázolta. Felszólalása és így az egész konferencia egy zsoltárral zárult.

A konferencia lehetőséget biztosított a család szerepének pontosabb megértésére a különböző vallásokban és ami talán még fontosabb, közös gondolkodásra adott lehetőséget, ebben az egész társadalom szempontjából fontos kérdéskörben.

Az előadás teljes hosszában megtekinthető egyetemünk facebook oldalán, erre a linkre kattintva.