Egyházi/felekezeti közösségszervező – levelező BA

Képzés céljainak összefoglalása

Az egyházi/felekezeti közösségszervező BA szakon végzettek, a nálunk elsajátított zsidó kulturális és hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek, továbbá a szakmai gyakorlaton és a tanulmányutakon megszerzett gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika, örökségvédelem) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális projektek tervezésére és lebonyolítására. A képzés során megszerezhető kompetenciák révén végzettjeink alkalmasak lesznek a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában, mester szakon folytassák.

Felvételi követelmények

A szakra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve, rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt, valamint – ha van – a felsőfokú oklevél és a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a felvételi eljárási díj befizetésének az igazolását kell benyújtani. Az eredeti érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, és írásban nyilatkozni annak eredetiségéről. Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le. Javasolt, de nem kötelező ajánlólevelet is mellékelni a felvételi anyaghoz.

Felvételi pontszámítás
A jelentkező teljesítményét száz pontos rendszerben értékeli a felvételi bizottság. A felvételi eljárásban a jelentkező pontszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

a) hozott pontok: max. 40 pont
Az érettségin a magyar, történelem, idegen nyelv (valamint esetleges további humán tárgyak, pl. judaisztika stb.) átlaga alapján számítva.

b) önéletrajz és motivációs levél: max. 10 pont
A jelentkezőknek be kell adniuk egy magyar nyelven megírt önéletrajzot, valamint egy motivációs levelet, amelyben kitérnek arra, hogy miért szeretnének az OR-ZSE-n, és különösen az egyházi/felekezeti közösségszervező alapszakon tanulni, illetve mi a fő érdeklődési területük.

c) szóbeli: max. 50 pont
A szóbeli felvételi elbeszélgetéshez szükséges elolvasni az alábbiakat:

  • egy, a felvételi tájékoztatóban megjelölt, a zsidó vallás, kultúra és történelem alapjait bemutató könyvet;
  • egy szabadon választott, zsidóságról szóló szépirodalmi művet.

d) lehetséges többletpontok: max. 10 pont

  • emelt szintű érettségi: 4 pont
  • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
  • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
  • felsőfokú (alapképzés, mesterképzés, doktori) diploma: 10 pont

Nem vehető fel az egyházi/felekezeti közösségszervező BA szakra az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem ér el legalább 60 pontot.

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Harsányi Lajossal, az egyházi/felekezeti közösségszervező alapszakon végzett hallgatójával:
https://or-zse.hu/az-egyetlen-valodi-tamasz-csakis-a-kozosseg/

Interjú Lipovetz Anikóval, aki a hagyományos zsidó életforma fotósa:
https://or-zse.hu/lipovetz-aniko-a-hagyomanyos-zsido-eletforma-fotosa/