Egyházi/felekezeti közösségszervező

A képzés célja

A szakon olyan felekezeti közösségszervezők képzése folyik, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intéz­mény­irá­nyí­tá­si, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehe­tő­sé­gük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés má­so­dik ciklusában folytassák.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyetem fenntartója mint egy­há­zi jogi személy határozza meg.

Dokumentáció
Mintatanterv PDF
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF