Egyházi/felekezeti közösségszervező

A képzés célja

Az egyházi/felekezeti közösségszervező BA szakon végzett diákok a nálunk elsajátított zsidó kulturális és hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek, továbbá a szakmai gyakorlaton és a tanulmányutakon megszerzett gyakorlati tapasztalatok birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika, örökségvédelem) és más területeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális projektek tervezésére és elvégzésére, illetve megszervezésére lebonyolítására. A képzés során megszerezhető kompetenciák révén végzettjeink alkalmasak lesznek a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában, mester szakon folytassák.

 

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Harsányi Lajossal, az egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak végzett hallgatójával: https://or-zse.hu/az-egyetlen-valodi-tamasz-csakis-a-kozosseg/

Interjú Lipovetz Anikóval, aki a hagyományos zsidó életforma fotósa: https://or-zse.hu/lipovetz-aniko-a-hagyomanyos-zsido-eletforma-fotosa/

 

A képzés formája

Képzés szintje: alapképzés (BA)

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltség összege: 75.000,- Ft / félév

Képzési idő (félév): 6

 

Központi felvételi jelentkezési határidő: 2024. február 15. 

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „felvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

 

Felvételi követelmények

Felvételi elbeszélgetésre az egyházi/felekezeti közösségszervező BA szakra jelentkezőknél kérjük az alábbiakat:

  • Száraz Miklós György: Írd fel házad kapujára könyv elolvasását, valamint
  • egy szabadon választott, zsidóságról szóló szépirodalmi mű ismertetését.

 

A felvételi pontok számításról a felvi.hu oldalon vagy a letölthető PDF-ből tájékozódhat.

Dokumentáció
Mintatanterv (2023-tól felvettek számára) PDF
Mintatanterv (2019 előtt felvettek számára) PDF
Mintatanterv (2019-2022 között felvettek számára) PDF