Együttműködési megállapodást kötött az EHE és az OR-ZSE

Decemberben kötött együttműködési szerződést az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE). A jövőbeni kooperáció számos területre kiterjed.


Az intézmények rektorai által aláírt, mindkét egyetem szenátusa által elfogadott okirat szerint a meg­ál­la­po­dás cél­ja, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a két egyházi felsőoktatási intézmény között, s az épp tíz évvel ezelőtt megkötött első ilyen kooperációs szándéknyilatkozatot valódi tartalommal töltsék meg. E közvetlen kapcsolatot a tudományos kutatás, a tudomány­szer­ve­zés és az egyetemi oktatás területén, a kölcsönös előnyök alapján szeretnék hatékonyan hasznosítani.

Az EHE és az OR-ZSE a közvetlen kapcsolat ápolása mellett folytatni kívánják a vallástudományi felső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek közötti lehetséges tudományos, szervezeti és módszertani eszmecserét, hogy elő­se­gít­sék a fele­ke­zet­kö­zi pár­be­szé­det.

A szerződés konkrét területeket is megemlít, így a megállapodás keretében az intézmények között lesz például oktatócsere, kölcsönösen meghirdetett kurzusok, közös konferenciák, intézményközi tudományos diákköri és hallgatói önkormányzati kooperáció, az egyetemi könyvtárak fölös példányaikat cserélik ki, valamint az egyházzenei képzésekben is nyílik tér az együttműködésre.

A két hittudományi egyetem a későbbiekben törekszik majd az együttműködés területeinek a bővítésére is.