Elbúcsúzott az előző rektor

Dr. Schőner Alfréd rabbi 22 éven át volt az Országos Rabbiképző?Zsidó Egyetem (OR?ZSE) rektora, ahonnan az előző tanév végén távozott. 2018. június 28-án ünnepélyes keretek között búcsúzott tőle az egyetem.


Az ünnepséget dr. Oláh János rektorhelyettes szervezte és vezette le, aki a köszöntések és a tórai idézetek után felkonferálta az ünnepség első énekszámát. A Le dor vadort ? Méir Finkelstein feldolgozásában ? Rosenfeld Dániel kántor adta elő, pianínón kísérte Teszter Nelli. Utána Nógrádi Gergely főkántor először meleg szavakkal köszöntötte a rektort, majd Darvas Ferenc: Egy ősz hajú rongyos nénike című átdolgozását adta elő.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke felszólalásában hosszan mesélt Schőner professzorhoz kötődő személyes és családi élményeiről. Megköszönte rektori munkásságát és az Örökkévaló figyelmébe ajánlotta őt, valamint kérte további segítségét a neológia fejlődéséhez. Ezt követően Kardos Péter főrabbi, a magyarországi rabbitestület doyenje szólt rabbitársához. Néhány jellemző történettel, anekdotával emlékezett az elmúlt évtizedekre. Végezetül rabbinikus áldásban részesítette a rektort.

Ungárné dr. Komoly Judit professor emeritus, az egyetem oktatói karának egykori doyenje volt az ünnepség fő emlékezője. Részletesen beszélt az egyetem elődjéről (Országos Rabbiképző Intézet), az egyetemmé válásról, a kezdetekről, a háromszori akkreditálásról, az elért eredményekről és mindarról, amit Schőner rektor vezetésével az elmúlt 22 év alatt elért a szervezet. Külön kitért azokra az eseményekre, amelyekben Schőner Alfrédnak meghatározó szerepe volt. Ungárné dr. Komoly Judit végül megköszönte a távozó rektornak mindazt, amit az egyetemért és az oktatókért, dolgozókért tett, majd a zsoltárköltő szavaival búcsúzott. Ungárné dr. Komoly Judit is elbúcsúzott az egyetemtől, ezért az alma mater nevében a rektorhelyettes virágcsokorral kívánt jó egészsége és hosszú, nyugdíjas éveket számára.

Dr. Vajda Károly megbízott rektor átadja a rector emeritus kitüntető címet Dr. Schőner Alfréd távozó rektornak (Fotó: Kocsis Péter)

Ezek után dr. Vajda Károly, az OR?ZSE megbízott rektora átadta Schőner Alfrédnak a rector emeritus kitüntető címet és mint egykori tanítványa és örököse néhány szóval köszöntötte az ünnepeltet. A távozó rektor a Pro Universitate díjban is részesült, Oláh János rektorhelyettes mondta el a laudációt. A távozó rektor 70. születésnapjára gyűjteményes kötet készült, amelyet szintén Oláh János ismertetett. A kötetbe 39 szerző írt, a sokszínű munka tükrözi mindazt, amit a rektor életében képviselt.

Dr. Schőner Alfrédné ? aki a Nyelvi lektorátus vezetője és az OR?ZSE Nyelvvizsgaközpontjának vezetője is volt ? szintén elköszönt az egyetemtől. Dr. Zima András és Oláh János rövid életrajzi ismertető után ajándékokkal búcsúztatta. Az ünnepség zárásául Fekete László főkántor és Rosenfeld Dániel kántor elénekelte az Adon olam című dalt.

Az esemény legvégén az ünnepelt, Schőner Alfréd mondott anekdotákkal tarkítottal kezdődő, ars poeticának is beillő búcsúbeszédet. Szólt a vallásról, a zsinagógáról, az oktatásról, múltjáról és jelenéről, küzdelmeiről és eredményeiről, majd megköszönte munkatársainak, tanárainak, környezetének az elmúlt 22 évet. Külön kiemelte a feleségét, aki nélkül szerinte nem érhetett volna el ilyen eredményeket.

A megjelent ünneplő közönség hosszan tartó tapssal köszönte meg a rektor szavait. A távozó rektort ezután sokan személyesen üdvözölték, illetve kérték, hogy dedikálja számukra a születésnapi gyűjteményes kötetet. Az eseményen megjelentek a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) vezetői, hitközségek elnökei és tagjai, az egyetem hazai és külföldi végzettjei, oktatók, hallgatók, munkatársak, és még sokan mások.