EMBER MÁRIA PÁLYÁZATI OLDAL 2021

Felhívás tudományos dolgozatok írására egyetemi hallgatóknak – Ember Mária életművének újragondolására


Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Wallenberg Egyesület pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik Ember Mária életművét szeretnék tanulmányozni. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 30. Ember Mária halálának évfordulója.

Az alábbi kiírással Ember Mária (1931–2001) író, újságíró, műkritikus, műfordító, történész, kutató méltatlanul háttérbe szorult és kevéssé ismert ám rendkívül gazdag és színes munkásságára szeretnénk felhívni az egyetemi hallgatóság és a magyar közélet figyelmét.

A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben, levelező és nappali tagozaton tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

PÁLYÁZATI TÉMÁK

A pályázat mottója az alábbi idézet Ember Mária 2000-ben fogunk még élni? című könyvéből:

“Sok, jelentéktelen apróságot is feljegyzek? De hát ez az egésznek az értelme. Az ember, utólag, megpróbálja birtokba venni az életét.” (155. oldal)

Javasolt megközelítések:

A holokauszt irodalmi ábrázolása

Ember Mária Wallenberg-kutatásai

A Wallenberg koncepciós per feldolgozása

A magyar vidék megjelenítése a holokauszt után

Holokauszt mint a magyar történelem része

Útikönyvek

Ember Mária műfordításai

Ember Mária publicisztikája

FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK

A dolgozatok terjedelme: 

 Minimum 3 ezer, maximum 5 ezer szó, másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus  

Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás

http://edu.u-szeged.hu/mped/doc/mpstil.html  (Lásd a „Hivatkozás” részt) vagy: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexe1c2.html?option=com_tanelem&id_tanelem=207&tip=0

A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum. A címlapon és a dolgozaton vagy mellékletein nem jelenhet meg sem a pályázó, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

  • A dolgozatokat PDF-formátumban várjuk az embermariapalyazat@or-zse.hu – címre
  • A kitöltött és aláírt adatlapot szkennelt vagy befotózott formában várjuk azonos címre.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jeligés dolgozatokat a Wallenberg Egyesület és az Országos Rabiképző- Zsidó Egyetem által felkért szakemberek, Ember Mária életművének kutatói bírálják el. A díjazottakat meghívjuk a 2022. április 19-én Ember Mária születésének évfordulóján Abádszalókon tervezett konferenciára, ahol előadhatják dolgozataikat. A díjátadás körülményeiről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük.    

DÍJAK

Első díj: 80 ezer forint, oklevél, valamint publikálási lehetőség a Wallenberg Egyesület kiadványaiban.
Második díj: 50 ezer forint, oklevél, valamint publikálási lehetőség a Wallenberg Egyesület kiadványaiban.
Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, valamint publikálási lehetőség a Wallenberg Egyesület kiadványaiban
Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, oklevél, valamint publikálási lehetőség a Wallenberg Egyesület kiadványaiban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 30. csütörtök. Ember Mária halálának évfordulója