Erős Ferenc

Erős Ferenc z”l (1946-2020)

professor emeritus (PTE), emeritus kutató (TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet) kandidátus (1982), habilitáció (ELTE 1996), MTA doktora (2002)
Kutatási terület: a zsidó identitás szociálpszichológiája, előítéletek és csoportközi
viszonyok, trauma, élettörténet és emlékezet, a pszichoanalízis elmélet és története
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára