Esélyegyenlőségi Bizottság

Az SZMSZ 35. §-a rendelkezik az Esélyegyenlőségi Bizottság felállításáról. A Bizottság feladata a hallgatói és foglalkoztatási, illetve megbízásos jogviszonyban álló egyetemi polgárok emberi értékeinek, méltóságuk tiszteletben tartásához, megőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosítása és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenőrzése.
A Bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából leginkább veszélyeztetettekre (fogyatékossággal élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai, illetve vallási csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

 

Elnök:

Dr. Háberman Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens

 

Tagok:

Peremiczky Szilvia, egyetemi docens
az EHÖK delegáltja (aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi polgár)

 

Titkár:

a TH munkatársa