Esélyegyenlőségi Bizottság

Az SZMSZ 35. §-a rendelkezik az Esélyegyenlőségi Bizottság felállításáról. A Bizottság feladata a hallgatói és foglalkoztatási, illetve megbízásos jogviszonyban álló egyetemi polgárok emberi értékeinek, méltóságuk tiszteletben tartásához, megőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosítása és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenőrzése.
A Bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából leginkább veszélyeztetettekre (fogyatékossággal élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai, illetve vallási csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

Elnök

Dr. Balázs Gábor, egyetemi docens, általános rektorhelyettes

Tagok

Dr. Háberman Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens
az EHÖK delegáltja